Rovasti Markku Päiviö Haagan kirkkoherraksi

Rovasti Markku Päiviö Haagan kirkkoherraksi

Kannatamme Markku Päiviön valintaa Haagan seurakunnan kirkkoherraksi. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus seurakuntatyöstä ja sen johtamisesta, sillä hän on palvellut pappina suurissa ja pienissä seurakunnissa, maaseudulla ja kaupungissa, myös maallistuneessa ja monikulttuurisessa ympäristössä. Perehtyminen erilaisten seurakuntien hallintoon luo hänelle hyvät edellytykset Haagan seurakunnan hoitamiseen.

Markku palveli pitkään pappina Kainuussa, Suomussalmella. Hän kehitti seurakunnan maahanmuuttajatyötä, lapsi- ja perhetyötä sekä Tuomas-messua yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Hän verkostoitui erilaisten toimijoiden kanssa toimien muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliitossa, kriisityön ryhmissä, urheilujärjestöissä sekä kunnallisen perhetyön neuvolaprojektissa.

Markku on palvellut pappina myös ulkomailla, Viron lisäksi Norjassa ja Pietarissa, Suomen Kirkkohallituksen lähettämänä työntekijänä. Hän kulkenut pappina suomalaisten rinnalla, jotka rakentavat elämäänsä uudessa kotimaassa ja kulttuurissa. Hyvään elämään tarvitaan perinteitä, yhteyttä ja suhteiden verkostoja.

Hänen intonsa Raamatun tieteellisen tutkimisen ja sen käytäntöön soveltamisen puolesta on hänen vahvoja ominaisuuksiaan.

Markku on elämänmyönteinen ja helposti lähestyttävä ihminen. Haagan seurakunta tarvitsee johtamiseen ja eri alueiden toimintakulttuurien yhteen saattamiseen kokeneen kipparin. Luotamme siihen, että Markku on paras vaihtoehto seurakuntamme kirkkoherraksi.

Markku Päiviön tukiryhmän puolesta
Juhani Forsberg, Hillevi Reijonen, Annikki ja Hannes Viertola

 

Jaa tämä artikkeli: