Rynni sisään kirkkoon ja vaikuta

Rynni sisään kirkkoon ja vaikuta

Jani Toivola liittyi takaisin kirkkoon. Hän tahtoo vaikuttaa asioihin sisältä käsin.

Kun Jani Toivola erosi kirkosta lokakuussa 2010, hän ei tehnyt sitä yksin. Lokakuun 12. päivänä järjestetyn Ajankohtaisen kakkosen Homoillan jälkeen kirkosta erosi viikossa lähes 30 000 ihmistä.
”Tiedostin, etteivät keskustelun kärkkäimmät osallistujat edustaneet kirkon ääntä, mutta siinä korostui kirkon hiljaisuus. Tajusin, että kirkko ei sano mitään”, Toivola kertoo nyt melkein neljä vuotta myöhemmin.


Toivola ei erotessaan ajatellut, että ero olisi tapa vaikuttaa. Sellainen siitä kuitenkin tuli, sillä Homoiltaa seurannut eroaalto oli ennennäkemätön.
Toivolan mielestä jaloillaan äänestäminen on vaikuttamisen keinona äärimmäinen mutta toisinaan tarpeellinen.
”Välillä meidän täytyy yhteisönä näyttää oma voimamme. Ei aina voi loputtomasti odottaa, että rakenteet antavat siunauksensa.”


Tämän vuoden alussa Toivola liittyi takaisin kirkkoon. Hän pohti, onko kirkko avautunut riittävästi, jotta voisi palata, ja tuli siihen tulokseen, että oli.
Toivola kertoo, että eron jälkeen hän alkoi saada seurakunnista yhteydenottoja. Seurakuntien työntekijät halusivat kuulla, miksi Toivola erosi ja mitä he voisivat tehdä. Kirkkoon syntyi uudenlainen keskusteluyhteys.


Nyt Toivola kannustaa muitakin liittymään kirkkoon ja vaikuttamaan asioihin sisältäpäin. Siihen antaa tilaisuuden marraskuussa pidettävät seurakuntavaalit.


”Kirkko on aloittanut hyvän ja hedelmällisen avautumisen. Nyt ovi on auki. Olisi hyvä hetki rynniä sisään ja lähteä muuttamaan asioita.”

---

Paikallisseurakunnat ovat nuorille varteenotettava mahdollisuus muuttaa maailmaa paremmaksi. Tätä mieltä on nuorisopastori Heikki Lehti.


”Huolimatta siitä, kuinka lähellä tai kaukana kirkkoa olet, seurakunnan luottamustehtävä on aito vaikuttamismahdollisuus”, Lehti sanoo.


Hän toteaa, että nykynuoriso on valveutunutta ja yhteiskunnallisista asioista kiinnostunutta. Lehti kuuluu Espoon seurakuntien nuorten äänestäjien aktivoimiseksi perustettuun työryhmään, joka levittää tietoa vaikuttamismahdollisuuksista seurakunnassa. Pyrkimyksenä on tavoittaa erityisesti niitä nuoria, jotka eivät ole seurakunnan toiminnasta kiinnostuneita.
”Ajatteleeko osa nuorista, että tullakseen mukaan kirkon toimintaan pitää omaksua jotakin itselle vastakkaista? Jokainen voi tulla omana itsenään ja olla mukana luomassa sitä, millaiseksi seurakunta muodostuu.”


Lehti huomauttaa, että kirkolla on valmiina laajat yhteistyöverkostot, sekä kyky tehdä ihmisten arjessa paljon hyvää. Seurakunta pystyykin tarjoamaan useita eri mahdollisuuksia ja kanavia vaikuttamiseen.


Nuorten pitää olla mukana miettimässä uusia keinoja muiden nuorten tavoittamiseksi. Nuoria pitää vastuuttaa paapomisen sijasta.
”Heihin ei pidä suhtautua sellaisina, joista vain pidetään huolta. Nuoret ovat tarpeellisia seurakunnan työssä ja tärkeitä sen tulevaisuudelle.”

---

Kaikkien aikojen nuorin espoolainen luottamushenkilö Jaan Siitonen valittiin sekä kirkkovaltuustoon että Espoonlahden seurakuntaneuvostoon heti tämän täytettyä 18 vuotta.
”Halusin, että kirkosta tulisi taas nuorille kiinnostava toimija”, vuosina 2006–2012 Espoonlahden seurakunnan luottamushenkilönä toiminut Siitonen sanoo.


Hänen mielestään kirkko on nykyään nuorille aikuisille liian etäinen. Syyksi hän epäilee kasvavaa kriittisyyttä auktoriteetteja kohtaan.
”Nykyään ihmisten on vaikea uskoa yhteen totuuteen. Kirkon pitäisi saarnata vähemmän siitä, miten pitää elää.”
Niin seurakuntaneuvosto kuin kirkkovaltuustokin ovat Siitosen mielestä oikea paikka niille nuorille, jotka eivät pelkää haasteita, ja jotka haluavat olla mukana muutoksen tekemisessä. Vaikuttaminen lähtee ruohonjuuritasolta, ja jo Espoon seurakuntayhtymän toiminnassa on mahdollista tehdä isoja uudistuksia.


Jaan Siitonen uskoo, että kirkkoa voi uudistaa vain sisältäpäin. Hänen mukaansa tällä hetkellä uhkana on, että maallistuneet eroavat kirkosta, ja toiminta radikalisoituu.


Miksi nuorista sitten on pulaa seurakunnan luottamustehtävissä?
”18 vuotta täyttäessään aika moni on jo lakannut osallistumasta seurakunnan toimintaan”, Siitonen toteaa.
”Nuorten mukana pysymiseksi tarvittaisiin uusia, rohkeita avauksia niin arvojen kuin toiminnankin osalta.”


Jaan Siitosen mielestä kirkon tehtävä on koota ihmisiä yhteen ja jakaa elämänfilosofiaa, ei niinkään totuutta. Tällaisessa toiminnassa nuorilla on paljon annettavaa.

---

Isostoiminta on Siiri Virran mielestä nuorten tärkein vaikutuskanava seurakunnassa, sillä kaikki muutos lähtee asenteista. Isoset pystyvät näyttämään nuorille riparilaisille, millaista toimintaa seurakunnalla on tarjota. Samalla isoset voivat murtaa kirkkoon liittyviä ennakkoluuloja.
”Isosena voin vaikuttaa siihen, miten muut nuoret ajattelevat seurakunnasta ja sen toiminnasta. Se ei ole vain sitä, että käydään kirkossa”, Virta sanoo.


Hän toteaa, että nuoret hakeutuvat mukaan seurakunnan toimintaan eri syistä. Joillekin usko on merkitsevä tekijä, toisille taas seurakunnan tarjoamat harrastusmahdollisuudet.
Virta itse pitää kavereita tärkeimpänä syynä osallistua seurakuntansa vapaaehtoistoimintaan. Isosena toimimisen lisäksi Virta käy Olarin seurakunnan Risteys-messussa vapaaehtoisena avustajana soittamassa ja laulamassa.
Virran mielestä muutosehdotuksista ja uusista ideoista puhuminen seurakunnan työntekijöille on tehokas vaikutuskeino.
”Työntekijät kuuntelevat nuortenkin mielipidettä.”


Hän harmittelee, että tällä hetkellä seurakunnissa aikuiset kuitenkin päättävät usein nuorten puolesta.
”Olisi parempi, että nuoret saisivat itse suunnitella esimerkiksi nuorisotoiminnan sisältöä. Tehtäisiin nuorten näkökulmasta nuorille.”


Virta toteaa, että lopulta ainoa keino vaikuttaa seurakunnan toimintaan on olla mukana siinä.

Tekstit Maaret Väkinen ja Tuija Pyhäranta
Kuvat Sirpa Päivinen

Jaa tämä artikkeli: