Saattohoitolain säätämisestä tehtiin kansalaisaloite
Tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen mainoskuvat ovat herättäneet huomiota.

Tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen mainoskuvat ovat herättäneet huomiota.

Saattohoitolain säätämisestä tehtiin kansalaisaloite

Saattohoitolain säätämiseksi Suomeen on tehty kansalaisaloite. Aloite liittyy tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen teemaan ja sen ovat allekirjoittaneet muun muassa keräysjohtaja Tapio Pajunen ja Terhokodin johtaja Juha Hänninen.

Suomen perustuslaki takaa kärsimyksen lievityksen ja hyvän hoidon kaikille kansalaisille. Lääkintöhallitus antoi vuonna 1984 ohjeet kuolevan potilaan hoidosta. Sen jälkeen on laadittu useita ohjeistuksia ja suosituksia saattohoidon toteuttamiseksi. Näillä ei kuitenkaan ole ollut merkittäviä vaikutuksia hoidon järjestämiseen.

̶ Koska osaavan saattohoidon saatavuus Suomessa on edelleen sattumanvaraista, on asiassa ryhdyttävä pikaisiin ja konkreettisiin toimenpiteisiin. Tarvitaan laki, jossa määritellään hyvän saattohoidon kriteerit, ja joka takaa hoidon saatavuuden jokaiselle sitä tarvitsevalle, Pajunen sanoo. 

Helmikuun alussa käynnistynyt Yhteisvastuukeräys on nostanut suomalaisen saattohoidon tämänhetkisen todellisuuden vilkkaaseen julkiseen keskusteluun. Suomessa saattohoitoa tarvitsee vuosittain noin 15 000 parantumattomasti sairasta ihmistä. Tällä hetkellä moni saattohoidon tarpeessa oleva kuoleva potilas jää kuitenkin vaille osaavaa, kokonaisvaltaista hoitoa ja tukea elämänsä loppuvaiheessa.

Kansalaisaloitteeseen tarvitaan vähintään 50 000 äänioikeutetun Suomen kansalaisen allekirjoitus, jotta se voidaan toimittaa eduskunnan käsittelyyn. Kansalaisaloitteen saattohoitolaista voi allekirjoittaa osoitteessa kansalaisaloite.fi. Aloitteen voi myös tulostaa, täyttää käsin ja palauttaa postitse osoitteeseen Yhteisvastuun keräystoimisto, PL 279, 00181 Helsinki.

Jaa tämä artikkeli: