Samaa sukupuolta olevien vihkiminen jakaa valtuutettujen kannat

Samaa sukupuolta olevien vihkiminen jakaa valtuutettujen kannat

Vantaan seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustoon valituista 51 valtuutetusta 22 on sitä mieltä, että kirkon tulee vihkiä avioliittoon vain eri sukupuolta olevia. Samaa sukupuolta olevien vihkimistä kannattaa 18 valtuutettua. 10:llä ei ole selvää kantaa tai he eivät halunneet sitä kertoa ja yksi valtuutetuista ei vastannut vaalikoneen kysymyksiin.

Sen sijaan naisten vihkiminen papiksi ei enää jaa mielipiteitä Vantaalla. Vain kolme kirkkovaltuustoon valittua vastustaa sitä, 43 kannattaa ja 4:n kanta ei ole selvä.

Kun ehdokkailta kysyttiin vaalikoneessa heidän käsitystään Raamatusta, enemmistö eli 22 vastanneista katsoi, että ”Raamattu on Jumalan sanaa, mutta kaikkea ei tule ymmärtää kirjaimellisesti”. 12:n mielestä ”Raamatussa Jumala puhuu". 9 vastannutta valitsi vaihtoehdon ”Raamatun avulla voi pohtia oman elämän kysymyksiä”. 5 on sitä mieltä, että ”kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta”. Kahden mukaan ”Raamattu on kirja, jossa on merkittäviä tarinoita ja moraalisia opetuksia”.

Vantaan kirkkovaltuuston suurimmaksi ryhmäksi näissä vaaleissa nousi Sanasta elämään, joka on herätysliiketaustainen ja teologisesti konservatiivinen ryhmä. Se sai 13 paikkaa. Nykyisessä valtuustossa sillä on kuusi paikkaa. Uudistusmielisten Tulkaa kaikki sai uuteen valtuustoon kuusi paikkaa, ja menetti näin kolme nykyisestä yhdeksästä paikastaan.

 

 

 

Jaa tämä artikkeli: