Senioreilta pyydetään apua pro graduun

Senioreilta pyydetään apua pro graduun

Teen yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielmaani HelsinkiMission senioreille suunnatusta Aamukorva-puhelimesta ja pyrin tavoittamaan mahdollisimman monia Aamukorvaan soittaneita.

Erityisesti olen kiinnostunut Aamukorvaan useammin kuin kerran soittaneiden kokemuksista ja tarinoista. Mikä on saanut teidät soittamaan HelsinkiMission Aamukorvaan? Oletteko saanut Aamukorvasta toivomaanne tukea/seuraa? Oletteko soittanut muihin auttaviin puhelimiin?

Toivoisin teidän kertovan edellä mainituista aiheista sekä lisäksi mainitsemaan ikänne ja sukupuolenne. Pyytäisin kannanottonne joko sähköpostitse tai perinteisellä postilla mielellään kahden viikon kuluessa tämän lehden ilmestymisestä. Mikäli olette valmis keskustelemaan kokemuksistanne puhelimitse tai kasvotusten, pyydän teitä lähettämään yhteystietonne yhteydenottoa varten.

Kertomuksenne ovat luottamuksellisia, eikä henkilöllisyytenne tule esille muiden kuin tutkijan tietoon. Tutkimustuloksia käytetään myös Aamukorvan toiminnan kehittämisessä.

Kati Lamminsalo
Sosiaalitieteiden laitos PL 16
00014 Helsingin yliopisto
Sähköposti:
kati.lamminsalo@helsinki.fi

 

 

Jaa tämä artikkeli: