Seurakunnat arvioivat päätöstensä vaikutuksia lapsiin

Seurakunnat arvioivat päätöstensä vaikutuksia lapsiin

Kirkko on laatinut seurakunnille ohjeet, joiden avulla toimintaa ja päätöksiä voi arvioida lasten edun näkökulmasta. Lapsivaikutusten arviointi vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa sekä kehittää seurakunnan työskentelykulttuuria lapsilähtöisemmäksi.

– Miten kirkkotilat sisustetaan? Aloitetaanko jouluhartaus lasten päiväuniaikaan? Saavatko lapset ja nuoret vaikuttaa toiminnan suunnitteluun? Seurakuntien työssä tehdään päivittäin ratkaisuja, joilla on vaikutuksia lasten turvallisuuteen ja osallisuuteen, sanoo ohjetyöryhmän puheenjohtaja Pekka Asikainen.

Lapsivaikutusten arviointi koskee kaikkea seurakunnan toimintaa ja hallintoa, ei ainoastaan lapsi- ja nuorisotyötä. Lapsilla tarkoitetaan kaikkia alle 18-vuotiaita.

Seurakunnille suositellaan, että työntekijöiden tai luottamushenkilöiden joukosta nimetään lapsiasiahenkilö, joka seuraa päätöksentekoa. Tällä hetkellä lapsiasiahenkilöitä on seurakunnissa nimetty jo noin 150. Vantaalla lapsiasiahenkilöitä on Hakunilan, Hämeenkylän, Korson, Rekolan ja Vantaankosken seurakunnissa.

Vantaan seurakuntien kasvatusasiain sihteeri Iris Sotamaa kertoo, että toiminta on vielä kehittelyasteella. Lähiaikoina on tarkoitus koota lapsiasiahenkilöt yhdessä miettimään, mitä kaikkea lapsivaikutusten arviointi voisi käytännössä olla.

– Seurakuntien luottamuselimissä tulisi ottaa huomioon päätösten vaikutukset lapsiin. Seurakunnat voisivat konsultoida lapsiasiahenkilöä esimerkiksi silloin kun päätetään resursseista, esimerkiksi viroista tai tiloista. Se on tärkeää varsinkin nyt, kun talous niukkenee.

– Lapset ja nuoret pitäisi huomioida myös silloin, kun toimintaa kehitetään ja muutetaan. Vantaalla tällainen tapaus oli esimerkiksi se, kun nuorten käytössä ollut Vaaralan kirkko myytiin. Nuoret otettiin mukaan korvaavien tilojen suunnitteluun, Sotamaa kertoo.

Jaa tämä artikkeli: