Seurakunnat haluavat tukea koulutyötä

Seurakunnat haluavat tukea koulutyötä

Helsingin seurakunnat tekevät tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa muun muassa pitämällä päivänavauksia ja koulujumalanpalveluksia.

Syksyn mittaan seurakunnat ovat käyneet Helsingin kaupungin opetusviraston kanssa neuvotteluja, kuinka seurakunnat voisivat tukea koulujen oppilaita ja henkilökuntaa entistä paremmin. Toimintatapoja on tarkoitus kokeilla jo kevätlukukaudella.

Uutena on noussut esiin mahdollisuus, että seurakunnat tarjoaisivat opettajien käyttöön omaa kokemustaan monikulttuurisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

– Seurakunnat voisivat avata monikulttuurisuuden vivahteita ja keskustella arvokasvatuksesta rehtorien ja opettajien kanssa, Lauttasaaren kirkkoherra Juha Rintamäki ehdottaa.

Seurakunnat satsaavat myös entistä enemmän koulupäivystyksiin, jotta oppilaiden ongelmia voitaisiin torjua jo ennalta. Päivystyksillä tuetaan näin koulujen terveydenhuoltohenkilöstön työtä.

– Saamamme palautteen mukaan kouluissa suhtaudutaan erittäin myönteisesti seurakuntien oppilaitostyöhön, Rintamäki kertoo.

Monikulttuurisuus tulisi Rintamäen mukaan huomioida jatkossa entistä paremmin myös seurakuntien omassa työssä.

– Voisivatko seurakuntien työntekijöiden pitämät päivänavaukset olla välillä sellaisia, että koulun kaikki oppilaat voisivat osallistua niihin uskontokunnasta riippumatta? Silloin päivänavaus olisi eettistä pohdiskelua, johon kaikki voisivat liittyä, Rintamäki pohtii.

Tommi Sarlin

Jaa tämä artikkeli: