null Seurakunnat kiinnittävät yhä enemmän huomiota turvallisuuteen

Vetäjien vastuu turvallisuudesta on suurin silloin, kun leirin osallistujat ovat lapsia tai nuoria.

Vetäjien vastuu turvallisuudesta on suurin silloin, kun leirin osallistujat ovat lapsia tai nuoria.

Seurakunnat kiinnittävät yhä enemmän huomiota turvallisuuteen

Helsingin seurakunnissa työntekijöiden turvallisuuskoulutus on Suomen parhaita.

Takavuosikymmeninä joku rippileirin hurjapää saattoi vielä ponkaista laiturin päästä vauhdilla tuntemattomaan veteen. Enää moinen ei tule kysymykseen, siitä huolehtivat leirien lakisääteiset turvallisuusvastaavat.

– Jokaisella seurakunnan leirillä ja retkellä joku työntekijöistä vastaa turvallisuudesta. Varsinkin uimaturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota, sillä se on yksi riskialttiimmista alueista leireillä, sanoo yhteisen nuorisotyön sihteeri Rauno Vänskä Helsingin seurakuntayhtymästä.

Lainsäädännöllisesti seurakunnat katsotaan palveluntarjoajiksi, joita sitovat samat turvallisuusvaatimukset kuin muitakin kuluttajapalvelujen tuottajia. Lisäksi seurakunnat ovat toimitilojen omistajina tai haltijoina sekä työnantajina velvollisia varautumaan vaaratilanteisiin ja pelastustoimiin.

Helsingin seurakunnat ja seurakuntayhtymä järjestävät vuosittain noin 250 erilaista leiriä, joille osallistuu noin 9 000 eri-ikäistä leiriläistä. Vänskään mukaan onnettomuuksia tapahtuu lähinnä leireillä ja retkillä, normaali viikkotoiminta on riskittömämpää.

– Nilkan nyrjähdyksiä ja muita pikku vahinkoja sattuu silloin tällöin. Vakavia vaaratilanteita ja onnettomuuksia tapahtuu toiminnan laajuuteen nähden yllättävän vähän, kaikissa Helsingin seurakunnissa vuosittain alle kymmenen.

Jokaiselle leirille turvallisuussuunnitelma

Kirkkohallitus laati vuonna 2006 seurakunnan retki- ja leiritoiminnan turvallisuusohjeet sekä vuonna 2007 seurakuntatoiminnan turvallisuusohjeet. Seurakuntien tulee nykyisten sääntöjen mukaan järjestää turvakoulutusta niille työntekijöilleen, jotka ovat vastuussa leireistä, retkistä ja viikkotoiminnasta. Koulutuksissa annetaan valmiuksia muun muassa ensiavun antamiseen ja vaaratilanteissa toimimiseen sekä onnettomuuksien ja tapaturmien ehkäisemiseen.

Helsingin seurakuntayhtymässä turvallisuuskoulutuksia on järjestetty noin viiden vuoden ajan. Kouluttajana on ulkopuolinen yritys, joka on erikoistunut pelastustoimen henkilöstön kouluttamiseen. Perus-, jatko- ja kertauskursseja pidetään vuodessa useita, ja niille osallistuu muutama sata työntekijää.

– Koulutukset ovat meillä Suomen seurakuntien huippuluokkaa. Lisäksi järjestetään käytännön harjoituksia kerran vuodessa, Rauno Vänskä kertoo.

Hänen mukaansa turvallisuuteen on kiinnitetty aiemminkin huomiota, ja turvallisuutta on lisännyt seurakuntien mittava kokemus tapahtumien järjestäjinä.

Viime vuosien suurin muutos on ollut se, että nyt kaikki kirjataan ylös. Jokaiselle leirille ja retkelle laaditaan turvallisuussuunnitelma, ja viikkotoimintaa koskevat turvallisuuden yleisohjeet. Tapahtuneista onnettomuuksista sekä vakavista vähältä piti -tilanteista raportoidaan.

– Dokumentoinnin myötä toiminnan laatu paranee, kun osaaminen saadaan laajempaan käyttöön ja voidaan helpommin siirtää myös uusille työntekijöille.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.