Seurakunnille yli kahden miljoonan vuokrasopimus Vantaan Lipstikasta

Seurakunnille yli kahden miljoonan vuokrasopimus Vantaan Lipstikasta

Vantaan ja Helsingin seurakunnat ovat vuokraamassa Vantaan Asolassa sijaitsevasta Lipstikasta maa-alueen rakennusyhtiö Lemminkäinen Talo Oy:lle. Noin 2,5 hehtaarin suuruiselle alueelle on suunniteltu rakennusoikeutta 15800 kerrosneliötä ja sinne on kaavaluonnoksen mukaan tulossa seitsemän kerrostaloa.

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi rakennusyhtiön tekemän 2,2 miljoonan euron tarjouksen. Sopimus edellyttää, että myös Helsingin seurakunnat tekee vastaavan päätöksen omissa elimissään, sillä alue on seurakuntien yhteisomistuksessa.

Vantaan seurakuntien osuus vuokrasummasta on noin kaksi kolmasosaa ja Helsingin kolmannes. Seurakuntien saamasta vuokraoikeusmaksusta käytetään kuitenkin merkittävä osuus alueen kunnallistekniikan rakentamiseen.

Lipstikan alue sijaitsee Vantaan Asolassa suunnitteilla olevan Elmon urheilupuiston vieressä. Kaiken kaikkiaan seurakuntien omistama ja parhaillaan kaavoitettavana oleva alue on 11,1 hehtaaria.

Tontin vuokrauksesta järjestettiin tarjouskilpailu, johon tuli kuusi tarjousta. Lemminkäisen tarjoama vuokraoikeusmaksu oli suurin. Koska alueen asemakaava ei ole vielä valmis, tehdään tässä vaiheessa esisopimus.

Päätös menee Vantaan ja Helsingin seurakuntien kirkkovaltuustoista vielä Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Vuokrasopimuksen pituus on 50 vuotta asemakaavan vahvistamisesta lähtien.

Jaa tämä artikkeli: