Seurakuntalehdet satsaavat verkkoon
Moni lukee nykyään uutiset ja muut jutut nimenomaan verkosta.

Moni lukee nykyään uutiset ja muut jutut nimenomaan verkosta.

Seurakuntalehdet satsaavat verkkoon

Vantaan, Helsingin ja Espoon seurakunta- yhtymät perustavat yhteisen verkkomedian.

Vantaan, Helsingin ja Espoon seurakuntien yhteiset kirkkoneuvostot ovat hyväksyneet sopimuksen yhteisestä mediasta.

Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan verkkomedia, johon yhdistetään Vantaan Laurin, Kirkko ja kaupungin ja Essen verkkopalvelut. Maaliskuussa 2015 se tulee sisältämään kaikkien kolmen lehden jutut ja varta vasten verkkoon toimitettua aineistoa.

Verkkomedialle muodostetaan yhteinen toimitus, joka koostuu kahdesta seurakuntien yhteisen sähköisen viestinnän yksikön Toivontuottajien toimittajasta sekä lehtien osoittamasta toimittajavoimasta. Toimittajien työsuhteiden ehdot eivät muutu. Verkkomedialle palkataan pikimmiten toimituspäällikkö.

Verkkomedian tekniikka rakennetaan nykyisen Kirkko ja kaupungin verkkolehden alustalle. Uudesta verkkomediasta on jo koekäytössä prototyyppi, johon lehtien aineistoja siirretään asteittain.

Uuden median päätoimittajuus jaetaan vuoden 2016 loppuun asti siten, että vastaavana päätoimittajana aloittaa Helsingin seurakuntayhtymän viestintäjohtaja Seppo Simola. Häntä seuraavat vuorollaan Vantaan viestintäjohtaja Pauli Juusela ja Espoon viestintäpäällikkö Urpu Sarlin. Siirtymäajan jälkeen medialle palkataan oma päätoimittaja.

Espoon ja Vantaan seurakunnat ovat aiemmin tänä syksynä päättäneet harventaa Essen ja Vantaan Laurin ilmestymistä puoleen nykyisestä. Lehtien toimittajien työpanosta ohjataan rakenteilla olevan verkkomedian palvelukseen.

Kirkko ja kaupungin julkaiseminen jatkuu entiseen tapaan aina vuoden 2016 loppuun saakka, jolloin kustannussopimus Suomen Lehtiyhtymän kanssa päättyy. Samana vuonna päättyvät myös Essen ja Laurin kustannussopimukset Kotimaa Oy:n kanssa.

Yhteistyösopimuksen toisessa vaiheessa tavoitteena on muodostaa yhteinen mediatoimitus, joka aloittaisi työskentelynsä vuoden 2017 alusta.

Seurakuntayhtymien päättävät elimet saavat tammikuussa 2016 ehdotuksen siitä, millaisissa muodoissa seurakuntalehtiä ja sähköistä mediaa julkaistaan vuoden 2017 alussa.

– Malli voi olla esimerkiksi yksi yhteinen lehti, jossa on vaihtosivuja, tai kolme eri lehteä. Tulevaisuudessa on mahdollista, että Helsingissäkin harvennetaan lehden ilmestymistiheyttä, Seppo Simola arvioi.

Uudistuksella pyritään ennen muuta tavoittamaan sellaisia käyttäjiä, jotka eivät lue painettua lehteä.

– Verkkomedian linja lähtee reilusti kirkon arvopohjasta. Uskomme, että ihmiset ovat edelleen kiinnostuneita hengellisistä asioista, mutta lähestyvät niitä osin erilaisista näkökulmista kuin ennen. Pyrimme harjoittamaan terävää ja totuudenmukaista, ymmärrystä lisäävää, vuoropuheluun pyrkivää, rakentavasti kriittistä ja avarasti kansankirkollista journalismia, Pauli Juusela kiteyttää.

Lehtien julkaisemisen kustannukset ovat viime vuosina nousseet arvonlisäveron korotuksen ja Itellan hinnoittelun vuoksi. Samaan aikaan seurakuntien resurssit ovat pienentyneet.

– Emme olisi pystyneet vastaamaan median kuluttamisen muutokseen, jos panostusta painettuun viestintään ei olisi saatu laskettua. Nyt ei säästetä sisällöistä, vaan muutetaan jakelutapaa, Urpu Sarlin sanoo.

Jaa tämä artikkeli: