Seurakuntavaaleihin etsitään nyt ehdokkaita

Seurakuntavaaleihin etsitään nyt ehdokkaita

Seurakuntien neuvostoihin ja Helsingin yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan uudet päättäjät isänpäivänä marraskuussa.

Helsingin seurakunnat satsaavat seurakuntavaalien ehdokkaiden hankintaan aikaisempaa voimakkaammin, sillä jo maaliskuun aikana valmistuvat ehdokkaita varten toimitetut seurakuntakohtaiset rekrytointiesitteet.

– Esitteisiin kerätään tietoja siitä, millaisiin asioihin luottamushenkilöt pääsevät vaikuttamaan seuraavan neljän vuoden aikana sekä omassa seurakunnassaan että koko seurakuntayhtymässä, Lauttasaaren kirkkoherra Juha Rintamäki kertoo.

Seurakunnissa tarjotaan kevään aikana ehdokkuutta harkitseville jatkuvasti ajantasaista tietoa siitä, millaisia ehdokaslistoja on jo olemassa. Ehdokkaille annetaan ohjeita myös uusien listojen perustamiseen. Vaalilistat kannustetaan nimeämään mahdollisimman selkeästi, jotta ehdokkaiden kannat tulevat kirkkaasti esille.

– Listoja perustettaessa kirjataan ne tavoitteet ja perusteet, joiden ympärille vaalilista muodostuu, Rintamäki selventää.

Seurakunnat lähestyvät myös kaupungissa toimivia eri tahoja seurakuntavaalien merkeissä.

– Tavoitteenamme on herättää keskustelua vaaleista ja helpottaa ehdokkaaksi asettumista.

Seurakuntavaalit näkyvät myös suurissa yleisötapahtumissa kuten Sosiaalifoorumissa, Maailma kylässä -festivaalissa ja Stadin Suvivirsi -tapahtumassa.

Vaaleihin käydään valtakunnallisella, eri mediat yhdistävällä teemalla, jossa toistuu kampanjaslogan Usko Hyvän Tekemiseen. Huhtikuu on yhteisen ehdokasrekrytoinnin kampanja-aikaa, jolloin vaalit näkyvät seurakunnissa, paikallisissa medioissa ja verkossa.

– Seurakuntia rohkaistaan kutsumaan koolle nykyiset ryhmien puheenjohtajat sekä kaikki vaaleista kiinnostuneet. Myös työntekijöitä kannustetaan rekrytoimaan ehdokkaita, kertoo seurakuntavaalien projektipäällikkö Mari Leppänen kirkkohallituksesta.

Leppänen sanoo, että ehdokkaaksi lähtemisen polkua on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi. Seurakuntavaalien verkkosivun kautta voi ilmoittaa kiinnostuksensa toimia päättäjänä kirkossa. Lomake lähetetään kotiseurakuntaan, missä se välitetään nykyisille ryhmien puheenjohtajille.

Seurakuntavaalit.fi-sivusto keskittyy syksyllä äänestysaktiivisuuden herättelyyn. Seurakuntavaalit näkyvät myös omilla Facebook-sivuillaan.

Vaaleihin on tulossa viime vaalien tapaan myös vaalikone, joka toteutetaan yhdessä MTV:n kanssa. Vaalikoneen kysymykset laaditaan MTV:n toimittajien ja vaali-asiantuntijoiden yhteistyönä. Seurakunnilla on mahdollisuus tehdä vaalikoneeseen myös paikallisia kysymyksiä.

– Viime vaaleissa kiinnostus vaalikonetta kohtaa oli merkittävää. Vaalikoneessa vieraili 280 000 eri kävijää, ja yhteensä tehtiin yli 3 miljoonaa sivulatausta, Mari Leppänen kertoo.

Ehdokasrekrytointi päättyy 15.9.

Jaa tämä artikkeli: