Seurakuntayhtymän talous kunnossa, mutta niukkenemassa
Tarkemmin Helsingin seurakuntien talouteen voi tutustua www.kirkonrahat.fi -sivustolla.

Tarkemmin Helsingin seurakuntien talouteen voi tutustua www.kirkonrahat.fi -sivustolla.

Seurakuntayhtymän talous kunnossa, mutta niukkenemassa

Helsingin seurakuntayhtymän talous on yhä hyvässä mallissa. Säästöjä ja sijoituksia on sen verran, että jyrkkiin toimiin ei tarvitse ryhtyä, vaikka yleinen heikko taloustilanne vaikuttaa myös seurakuntien talouteen.

Teksti Seppo Simola

Yhtymän tulot polkevat käytännössä paikoillaan. Kun samanaikaisesti kustannustaso nousee ja joudutaan tekemään välttämättömiä investointeja muun muassa toimitiloihin, seurakunnat joutuvat tinkimään menoistaan.

Seurakuntien ja muiden yksiköiden toimintamäärärahoihin on muutaman vuoden ajan tehty pieniä supistuksia. Ensi vuoden toimintamäärärahat ovat 1,5 prosenttia tämänvuotista pienemmät. Seuraavaksi vuodeksi on suunnitteilla vielä yhden prosentin supistus. Tällä sopeutusohjelmalla seurakuntayhtymän talous saadaan hallintojohtaja Riitta-Sisko Tarkan mukaan tasapainoon. Ensi vuoden talouden tasapainottamista tukevat poikkeuksellisen suuret kiinteistösijoitusten myyntiin liittyvät tulot.

Vaikka supistusprosentit näyttävät pieniltä, ne tuntuvat kipeästi seurakunnissa, kun otetaan huomioon kustannustason nousu. Käytännössä seurakunnat joutuvat jonkin verran vähentämään henkilöstöään, koska valtaosa niiden menoista on henkilöstökuluja. Yhtymässä tehtyjen linjausten mukaisesti vähennykset kuitenkin tehdään niin sanottua luonnollista poistumaa hyödyntäen.

Toimitilainvestoinneista suurimpia ovat kirkkojen peruskorjaukset. Muun muassa Töölön, Kallion ja Lauttasaaren kirkkoja korjataan ensi vuoden aikana.

Yhtymällä on investointilistalla myös useita asuinrakennuskohteita, muun muassa Viikissä ja Arabianrannassa. Nämä eivät kuitenkaan rasita yhtymän taloutta, vaan päinvastoin niistä saadaan sekä myyntituottoja että pidemmällä aikavälillä vuokratuloja.
Tulevina vuosina Helsingin seurakuntayhtymän tulot vähenevät, kun siirrytään järjestelmään, jossa valtio korvaa suoralla määrärahalla kirkon yhteiskunnallisten tehtävien hoitoa yhteisöveron tuoton sijasta. Tämän arvioidaan rasittavan yhtymän taloutta noin neljän miljoonan euron verran.

Seurakuntayhtymän ensi vuoden budjetissa yhtymän kokonaistulojen arvioidaan olevan ensi vuonna yhteensä n. 132 miljoonaa euroa (tänä vuonna 125 milj.).  Verotuloja arvioidaan olevan 98 miljoonaa euroa, mistä henkilöverotuloja n. 82  miljoonaa euroa (80 milj.) ja osuutta yhteisöveron tuotosta 16 miljoonaa (16 milj.) euroa. Rahoitustuottaja arvioidaan jäävän, kun korko- ja muut rahoitusmenot vähennetään n. 15 miljoonaa euroa ja toimintatuottoja 12 miljoonaa euroa.

Toimintakuluja ensi vuodelle on arvioitu olevan noin 104 miljoonaa, valtion perimiä verotuskustannuksia 2 miljoonaa ja kirkon keskusrahastomaksuja 7 miljoonaa euroa. Niillä kustannetaan kirkon yhteinen toiminta ja tuetaan vähävaraisia seurakuntia. Ensi vuodeksi budjetoitu vuosikate on 10,5 milj. euroa.  Poistojen jälkeen tilikauden tulos on 2,5 milj. euroa.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2015 talousarvioehdotuksen 23.10. Lopullisesti siitä päättää yhteinen kirkkovaltuusto joulukuussa.

Jaa tämä artikkeli: