Sopimus kirkon tontista etenee kaupunginhallitukseen

Sopimus kirkon tontista etenee kaupunginhallitukseen

Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupungin ja Vantaan seurakuntien yhteistoimintasopimus Tikkurilan kirkon tontin kehittämisestä hyväksytään. Lautakunta esittää myös, että alueen asemakaavaa aletaan laatia sopimuksen mukaisesti.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan seurakunnat ja kaupunki laativat vähintään kaksi viitesuunnitelmaa. Suunnitelmista vähintään yhdessä nykyinen kirkkorakennus rakennetaan kokonaan tai pääosin uudelleen, mutta kuitenkin niin, että rakennukseen tulevien toimintojen ei tarvitse olla kirkollisia.
Muissa viitesuunnitelmissa tontille suunnitellaan täysin uusi kirkko. Kaikissa suunnitelmissa lähtökohtana on, että Seurakuntien talo Unikkotiellä puretaan, kuten Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto syyskuussa päätti.
Yhteistyösopimus koskee aluetta, johon sisältyy nykyisen Tikkurilan kirkon tontti, Seurakuntien talon tontti ja viereinen kaupungin omistuksessa oleva pysäköintialue. Tavoitteena on rakentaa alueelle asuntoja katutason liiketiloineen sekä seurakuntien tarvitsemat tilat.Kun viitesuunnitelmat valmistuvat, kaupunki ja seurakunnat järjestävät kilpailun löytääkseen alueen toteutukseen yhteistyökumppanit.


Seurakunnat omistaa alueesta 5386 neliötä ja kaupunki 1891 neliötä. Rakennusoikeus jaetaan suhteessa pinta-aloihin. Seurakunnat maksavat kaupungille korvauksen alueen arvonnoususta. Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui 13.10.

Jaa tämä artikkeli: