Sotaveteraanit ansaitsevat avun

Sotaveteraanit ansaitsevat avun

Taija Walli ihmetteli (K&k 14.5.), mihin kaikki veteraaneille kerätyt varat joutuvat. Sotiemme veteraaneja elää joukossamme vielä noin 30 000. Keski-iältään veteraanit ovat 90-vuotiaita. Puolet heistä saa bruttoeläkettä enintään noin 1000 euroa kuukaudessa.

Sotiemme veteraanit -keräyksellä tuetaan sotiemme veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä sekä sotaleskien kotona asumista. Tuotto käytetään esimerkiksi lääkekulujen omavastuuosuuksiin, kotiapuun, apuvälineiden hankintaan sekä kuntoutukseen ja virkistystoimintaan. Keräysvaroilla ei voida ottaa hoitovastuuta. Se on kuntien perustehtävä.

Vuonna 2013 koko varainhankinnan kuluprosentti oli 16,5. Puhdasta tuottoa kertyi hieman yli 60 euroa veteraania kohden. Varainhankinnalla saatu tuotto luovutetaan veteraanijärjestöjen paikallisyhdistyksien käytettäväksi sotiemme veteraanien hyväksi. Keräyksessä mukana ovat Suomen valtakunnalliset veteraanijärjestöt: Suomen Sotaveteraaniliitto, Sotainvalidien Veljesliitto, Rintamaveteraaniliitto sekä sotaleskiä edustava Kaatuneitten Omaisten Liitto. Veteraanikeräysten mahdollistamaa tukea haetaan ensisijaisesti siltä liitolta, jonka jäsen veteraani on.

Veteraanijärjestöihin kuulumattomat veteraanit, heidän puolisonsa, leskensä ja sotalesket voivat hakea tukea Sotiemme Veteraanit -keräysorganisaatiolta. Avustus on tarkoitettu pienituloisille, ensisijaisesti ylimääräistä rintamalisää saaville, rintamatunnuksen omaaville miehille ja naisille, sekä heidän pienituloisille puolisoilleen, leskilleen ja sotaleskille. Lisätietoa saa verkkosivulta www.sotiemmeveteraanit.fi.

Rintamasotilas- tai rintamapalvelustunnuksen omaavilla veteraaneilla on mahdollisuus saada kaupungilta avustusta ja kotiin vietäviä palveluita. Toiveenamme on, että jokainen sotiemme veteraani saisi parhaan mahdollisen hoidon elämänsä illassa.

Matti Liuhto

varainhankkija
Veteraanivastuu ry

Jaa tämä artikkeli: