null Sputnik-hetki

Sputnik-hetki

Köyhyys on kesto-ongelma. Globalisoituvassa maailmassa ongelma näyttää pahenevan ja kärjistyvän. Maailmassa kuolee nälkään joka päivä 17 000 lasta. Kirkko ja sen jäsenet ovat kutsutut olemaan heikomman puolella. Tästä syystä on ilahduttavaa, että piispamme ovat ottaneet kantaa köyhimpien maiden ruokaturvan parantamiseksi. Tämä kannanotto julkistettiin jo lokakuussa 2010, mutta se hukkui muiden uutisten alle.

Enemmän huomiota on saanut tuoreempi kirkollinen kannanotto. Kirkkomme esitti 20.1. tavoitteensa uuteen hallitusohjelmaan. Tavoitteista tärkein ja kiireellisin on terveys- ja tuloerojen kaventaminen ja heikoimmassa asemassa olevien hyvinvoinnin edistäminen. Elintasoerot ovat voimakkaasti kasvaneet Suomessa. EU:n köyhyyskriteerien mukaan laskettuna Suomessa on noin 900 000 köyhää.

Tuloerojen ohella sosioekonomisista syistä johtuvat erot kansalaisten terveydessä ovat tällä hetkellä OECD-maitten suurimmat. Kirkko vaatii, että tulevalla hallituskaudella terveydenhuollon organisoinnissa, palvelujen saatavuudessa ja perusturvassa ilmenevät puutteet on korjattava. Terveyspalvelut tulee toteuttaa siten, että perustuslakiin kirjattu yhdenvertaisuus ja syrjinnän estäminen toteutuvat.

Kirkon mielestä nyt on se Sputnik-hetki, jolloin nämä asiat on pantava kuntoon. Sputnik-hetki on presidentti Barack Obaman luoma termi kuvaamaan ajankohtaa, jolloin jokin uudistus on toteutettava. Siihen on sitouduttava samalla tarmolla kuin Yhdysvallat teki Sputnikin lähettämisen jälkeen, kun se päätti kuroa umpeen venäläisten saavuttaman etumatkan avaruuden valloituksessa — ja onnistui siinä.

Aina kun kirkko lausuu julkisuudessa jotakin yhteiskuntapoliittisista asioista, jotkut närkästyvät ja sanovat, että kirkon pitäisi pysyä lestissään ja puhua vain Jumalasta ja sielujen pelastamisesta. Kuitenkin Vanhan testamentin profeetoista Jeesukseen asti kulkee linja, joka tähdentää, että Jumalaa ei voi palvella huolehtimatta köyhistä.

Kirkko ja sen jäsenet ovat omassa työssään ja omalta osaltaan lujasti sitoutuneet lähimmäistensä auttamiseen, mutta niiden voimavarat eivät riitä, jos valtio ei hoida velvollisuuksiaan. Nyt on köyhyyden poistamisen ja elintasoerojen kaventamisen Sputnik-hetki.

Jaa tämä artikkeli: