Suhdeklinikka.fi palkittiin Vuoden perheneuvontatekona

Suhdeklinikka.fi palkittiin Vuoden perheneuvontatekona

Suhdeklinikka.fi -palvelu on saanut perheneuvojien valtakunnallisilla neuvottelupäivillä Hämeenlinnassa Vuoden perheneuvontateko -palkinnon.

 Suhdeklinikka.fi toimii City-lehden suosittujen verkkosivujen yhteydessä.

Suhdeklinikka.fi:ssä ihmisten kysymyksiin vastaa yhteensä noin 12 perheneuvojaa. Helsingin seurakuntien perheneuvonnasta on mukana neljä perheneuvojaa.

Suhdeklinikalle tulevistä kysymyksistä lähes kaikki koskevat tavalla tai toisella parisuhteita. Kysymyksiä lähettävät ja ylipäätään palstaa seuraavat ja lukevat ovat osin eri ihmisiä kuin perheneuvontaan tulevat asiakkaat.

– Suhdeklinikan kautta perheneuvonta tavoittaa osin eri kohderyhmää ja tämä tuntuu työntekijänäkin hyvin uuttaopettavalta ja motivoivalta. Suhdeklinikan asiakkaan kohtaaminen on myös kertaluontoinen tapahtuma. Me annamme yhden vastauksen asiakkaan lähettämään viestiin tai kysymykseen, kertoo perheneuvoja Helena Toppari.

Suhdeklinikan asiakkaan lähettämä viesti luetaan huolella ja asiaan perehdytään syvällisesti. Topparin mukaan perheneuvoja pyrkii vastatetessaan eläytymään juuri tämän asiakkaan kuvaamaan elämäntilanteeseen ja kysymykseen.

– Työ on erittäin mielekästä ja motivoivaa koska asiakkaiden viestit ovat hyvin puhuttelevia, ja myös koska saamamme palaute on ollut erittäin hyvää, kertoo Toppari.

Vuoden perheneuvontateko -palkinnon yhtenä myöntämisperusteena oli muun muassa "perheneuvonnan osaamisen ja asiantuntemuksen tuominen aiempaa laajemman ja täysin uuden yleisön ulottuville".

Suhdeklinikan kysymyksiin ja aiheisiin voi tutustua palvelussa: http://www.city.fi/blogit/suhdeklinikka

 

 

 

Jaa tämä artikkeli: