null Tapio Luoma ja Kalervo Salo ehdolla Espoon piispaksi

Tapio Luoma ja Kalervo Salo.

Tapio Luoma ja Kalervo Salo.

Tapio Luoma ja Kalervo Salo ehdolla Espoon piispaksi

Uudeksi Espoon piispak­si ovat ehdolla Seinäjoen kirkkoherra Tapio Luoma ja Leppävaaran kirkkoherra Kalervo Salo
Piispanvaalin ehdokas­asettelu päättyi tiistaina 13.9. Potentiaalisia ehdokkaita oli useita. Ennakkoon pohdit­tiin erityisesti sitä, asettuuko arkkipiispanvaalin niukas­ti Kari Mäkiselle hävinnyt Helsingin yliopiston dog­matiikan professori Miikka Ruokanen ehdolle vai ei. 
Piispanvaalissa ei voi asettua ehdolle omatoimi­sesti, vaan äänioikeutetut  asettavat ehdokkaat valitsi­jayhdistysten kautta. Espoon vaalissa äänioi­ keutettuja on 600; puolet on pappeja ja puolet maal­likoita. Suurin osa maallik­koäänioikeutetuista on seu­rakuntaneuvostojen valitse­mia.
Espoon hiippakuntaan kuuluu yhteensä 25 läntisen Uudenmaan seurakuntaa. Vaalipäivä on 4. marras­kuuta, ja enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan Es­poon piispaksi. Hän aloittaa virassa ensi vuoden helmi­kuun alussa, jolloin nykyi­nen piispa Mikko Heikka jää eläkkeelle.
Tapio Luoma on Seinäjoen kirkkoherra, lääninrovas­ti ja kirkolliskokouksen jä­sen. Koulutukseltaan hän on teologian tohtori. Luoma on naimisissa ja kolmen lapsen isä.
Kalervo Salo on Leppävaa­ran kirkkoherra, läänin­rovasti ja teologian tohto­ri. Hän on toiminut myös muun muassa piispainko­kouksen sihteerinä. Salo on naimisissa ja hänellä on nel­jä lasta. 
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli järjestää kol­me vaalipaneelia lokakuus­sa. Nurmijärven ja Tuusulan rovastikuntien piispanvaali­paneeli pidetään Järvenpään seurakuntatalolla 11.10. Lohjan rovastikunnan vaalipaneeli järjes­tetään 12.10. Lohjan seurakuntatalolla. Tapiolan rovastikunnan ja Espoon tuomiorovastikun­nan paneeli on 25.10. Espoon tuo­miokirkon seurakuntatalol­la. 
Tilaisuudet on suunnattu ensisijaisesti vaalissa äänioikeutetuille, mutta ne ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.