null Terveystalo maksaa vähän yhteisöveroa

Kasvua. Suomen Terveystalo on laajentanut voimakkaasti toimintaansa muun muassa yrityskaupoilla. Tämän vuoksi rahoituskulut painoivat tuloksen tappiolliseksi viime vuonna. Kuvassa tehdään ultraääni-tutkimusta Terveystalon lääkäriasemalla Helsingissä.

Kasvua. Suomen Terveystalo on laajentanut voimakkaasti toimintaansa muun muassa yrityskaupoilla. Tämän vuoksi rahoituskulut painoivat tuloksen tappiolliseksi viime vuonna. Kuvassa tehdään ultraääni-tutkimusta Terveystalon lääkäriasemalla Helsingissä.

Terveystalo maksaa vähän yhteisöveroa

Helsingin seurakunnat ostavat terveyspalvelut kiistellyltä Suomen Terveystalolta.

Teksti Tommi Sarlin
Kuva Mikko Stig / Lehtikuva
Mediassa on pitkin syksyä uutisoitu Suomen suurimman yksityisen terveysyrityksen, Suomen Terveystalon tilinpäätöstiedoista. Elokuussa ilmestyneen Helsingin Sanomien mukaan Terveystalo maksoi viime vuonna vain 5 000 euroa yhteisöveroa. Terveystaloa on epäilty jopa veroparatiisiyhtiöksi.

Terveystalo on antanut medialle yleisen vastineen, jonka mukaan konsernin kaikki yhtiöt ovat kirjoilla Suomessa ja maksavat veronsa Suomeen, viime vuonna yhteensä 16 miljoonaa euroa. Tästä yhteisöveroa oli vain 420 000 euroa. Loppuosa koostuu noin 13 miljoonan euron arvonlisäveroista, ja loput ovat kiinteistö- ja muita veroja. Terveystalolla ei vastineensa mukaan myöskään ole omistuksensa kautta kytköksiä veroparatiisiyhtiöihin.

Yhtiön emoyhtiö on Terveystalo Healtcare Holding, jonka puolestaan omistaa brittiläinen pääomasijoitusyhtiö Bridgepoint.

Helsingin seurakuntayhtymä on ostanut työterveyspalvelut Terveystalolta kilpailutuksen jälkeen.

– Palvelun tarjoajan veronmaksu ei ole ollut kiriteerinä, eikä tällainen ole mahdollista, kertoo yhtymän henkilöstöpalvelupäällikkö Marina Tolonen .

Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen, laskentatoimen professori Jarmo Leppiniemi arvioi Kirkko ja kaupungin pyynnöstä Terveystalon tilinpäätöstä.

Kumpi taho kertoo totuuden Terveystalon maksamista veroista Suomeen?

– Terveystalon tilinpäätöksen valossa sillä on erittäin suuret velat, korkomenot ja vahvistetut tappiot, joten tuloveroja ei näyttäisi tulevan maksettavaksi Suomeen. Yhtiön tilinpäätöksen ja Helsingin Sanomien antamat kuvat ovat tässä asiassa samanlaiset, Leppiniemi sanoo.

Onko Terveystalo veroparatiisiyhtiö?

– Terveystalon omistaja on pääomasijoitusyhtiö. Toiminnalle on tyypillistä, että omistetut yhtiöt toimivat velkapääoman varassa. Velka johtaa korkeisiin korkoihin, siksi voittoakaan ei Suomeen synny.

– Voi olla – sitä en Terveystalon tilinpäätöksen perusteella kylläkään voi päätellä – että korot, siltä osin kuin lainat ovat peräisin omistajayhtiöiltä, ohjautuvat kevyen verotuksen maihin. Jos sopimukset ovat laillisia, kysymys ei ole lainvastaisesta veronkierrosta. Laillisuus tai laittomuus selviää vain verotarkastuksessa, ei tilinpäätöstä lukemalla.

Terveystalon maksamien yhteisöverojen kertymättömyys johtuu Jarmo Leppiniemen mukaan korkojen vähennysoikeudesta. Kun pääomasijoitustoiminta tällaisena sallitaan, Terveystaloa ei voi tuomita.

– Asia ei kuitenkaan ole ongelmaton. Verotta toimiminen haittaa suomalaisten yritysten ja muiden raskaan verotuksen maiden kilpailukykyä. Suomessa on valmisteilla verolain muutos, joka rajoittaisi tällaisten etuyhteydessä maksettujen korkojen vähennyskelpoisuutta. Jos laki on onnistunut, se korjaa tilannetta. Tosin se voi vähentää Suomeen sijoittamistakin hyvine ja huonoine seurauksineen.

Onko Helsingin seurakuntien kirkkovaltuuston otettava tämä asia keskusteluun?

– Ongelma on lainsäädännössämme, joten esille ottaminen kuuluu erityisesti valtiovarainministeriölle.

– Jos ilmenee, että Terveystalo tai muu yhteistyöyhtiö rikkoo Suomen lakeja, asia tulisi ottaa esiin myös seurakuntayhtymässä. Yhteistyökumppaneilta tulee tässä suhteessa edellyttää moitteettomuutta. Silloin kun lakeja noudatetaan, lain vaatimassa kilpailutuksessa on vaikea sulkea yksittäisiä tahoja pois.

Suomen Terveystalon toimitusjohtajan Yrjö Närhisen mukaan Helsingin Sanomissa esitetty luku koski vain yhtä konserniyhtiötä eikä anna todellista kuvaa kokonaisuudesta.

– Terveystalo ei pyri välttelemään verojen maksua. Yritys ei tee voitollista tulosta eikä sille sen vuoksi kerry myöskään merkittävissä määrin yhteisöveroa maksettavaksi. Se ei myöskään jaa voittoa omistajille, hän sanoo.

Terveystalo oli Bridgepointin ostaessa yhtiön vuonna 2009 erittäin pahoissa taloudellisissa vaikeuksissa. Siitä lähtien yhtiötä on kehitetty määrätietoisesti.

– Yhtiön operatiivinen tulos oli 9,3 miljoonaa euroa voitollinen vuonna 2011. Yhtiön liiketoiminnan kehittämisen ja yrityskauppojen seurauksena syntyneet rahoituskulut painoivat tuloksen tappiolliseksi vielä vuonna 2011.

Terveystalo ei Närihisen mukaan ole ohjannut korkoja kevyen verotuksen maihin.

– Se ei olisi edes teoriassa mahdollista, sillä konsernin omistaja Bridgepoint on brittiläinen ja sen rahastot toimivat EU:n pankkikeskuksessa Luxembourgissa. Suomen ulkopuolelle ei ylipäätään ole maksettu mitään korkoja, osinkoja tai voittoja.

– Yhtiön tervehdyttämisohjelma ja yrityskaupat ovat vaatineet merkittävää rahoitusta, muun muassa pohjoismaalaisilta pankeilta, eläkevakuutuslaitoksilta ja omistajalta. Vuonna 2011 korkoja on maksettu ainoastaan ulkopuolisille rahoittajille.

Jaa tämä artikkeli: