Työntekijä joustaa ja uupuu
Yhtä mieltä. Panelistien mukaan työhyvinvointiin satsaaminen rakentaa koko yrityksen liiketoimintaa ja tulevaisuutta.

Yhtä mieltä. Panelistien mukaan työhyvinvointiin satsaaminen rakentaa koko yrityksen liiketoimintaa ja tulevaisuutta.

Työntekijä joustaa ja uupuu

Suomi Areenan Rahat tai henki? -panelistit kaipasivat työelämään lisää inhimillisyyttä.

Teksti Matleena Kantola
Kuva Suomi Areenan kuvapankki

Työelämän eri näkökulmia edustavat panelistit pohtivat, miten työntekijöiden hyvinvointiin voisi panostaa.

Aluksi esiteltiin Työterveyslaitoksen Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2014 -tutkimus, jonka mukaan työhyvinvointiin ja esimiesten koulutuksiin panostetaan aiempaa vähemmän. Arkkipiispa Kari Mäkisen mukaan työelämässä arvostetaan joustavaa ihmistä, joka pystyy omaksumaan uutta tietoa nopeasti.

– Tulee kuitenkin muistaa, etteivät työ ja työelämä ole jokin irrallinen osa ihmisen elämää, vaan osa kokonaisuutta, joka heijastuu muuhun elämään.

Kansanedustaja ja sosiologian tutkija Anna Kontulan mielestä suurin syy työkyvyttömyyseläkkeiden nousuun on työelämän matala heikkouden sietokyky.

– Yhteiskunnassamme on ajatus, ettei ihminen ole mitään, jos hän ei ole työelämässä. Kahvilla, unilääkkeillä ja piristeillä ihmiset sitten douppaavat itsensä työkuntoon.

Aalto-yliopiston vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme nosti esiin erilaisissa elämäntilanteissa olevat työntekijät, joille organisaatioiden tulisi miettiä uudenlaisia järjestelyjä.

– Miten seniorit ja maahanmuuttajataustaiset työntekijät tai peruskoulunsa päättäneet kutosen päättötodistuksen nuoret saataisiin paremmin mukaan työelämään?

Esimiehet vaikuttavat suuresti töissä jaksamiseen. Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtajan Piia-Noora Kaupin mukaan esimiehillä olisi halua auttaa työntekijöitä töissä jaksamisessa, mutta aikaa ei vain ole.

PAM ry:n puheenjohtaja Ann Selin huomautti jokapäiväisten asioiden merkityksestä.

– Työvuorosuunnittelu on asia, joka aiheuttaa sekä hyvin- että pahoinvointia.

Selin muistutti, että myös ylimmän johdon pitää sitoutua työhyvinvointiin, koska hyvinvoivat työntekijät tuottavat tulosta yrityksille.

– Työhyvinvointiajattelu on usein vähän päälle liimattua. Ajatellaan, että HR-osasto hoitaa työhyvinvoinnin, eikä sotketa bisnestä asiaan.

Kari Mäkisen mukaan johtaminen on kehittynyt myös kirkon piirissä.

– Kirkkoherrat ovat keskimäärin parempia nyt kuin silloin kun olin itse kirkkoherra.

Mäkinen otti työn ja vapaa-ajan rinnalle myös levon käsitteen.

– Luomiskertomuksessa Jumalakin lepäsi. Koko elämän huippukohta oli se päivä, kun ei tehtykään mitään.

Jaa tämä artikkeli: