null Työntekijöiden terveys vaarassa

Tikkurilan kirkko on niin huonossa kunnossa, että se on työntekijöille terveysriski.

Tikkurilan kirkko on niin huonossa kunnossa, että se on työntekijöille terveysriski.

Työntekijöiden terveys vaarassa

Tikkurilan kirkon huonokuntoisuutta käsittelevissä kirjoituksissa (VL 14.10.) ei missään mainita, että Vantaan ruotsinkielisen seurakunnan koko henkilökunta työskentelee kokopäiväisesti näissä tiloissa.

Työsuojelupäällikkö Pekka Laakson 18.6.2010 päivätyssä kuntotarkastuksen yhteenvedossa todetaan: ”Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että Tikkurilan kirkko on todella huonossa kunnossa, ja saattaa aiheuttaa terveydellisiä riskejä sekä seurakunnan asiakkaille (seurakuntalaisille), että ennen kaikkea tiloissa työskenteleville henkilöille. Kiinteistössä on tiloja, joissa oleskelu on rajoitettu muutamaan tuntiin kerralla, sekä tiloja joissa ei saa oleskella lainkaan.”

Kuitenkin käyttökiellossa olevien tilojen yläpuolella työskennellään täyspäiväisesti eikä kirkkoherra Martin Fageruddia, työsuojeluvaltuutettu Carola Lundia taikka varatyösuojeluvaltuutettu Håkan Wikmania ole tähän päivään mennessä informoitu työtilojen terveysriskeistä.

Lisäksi yllämainitussa yhteenvedossa todetaan: ”Aiheesta on pidetty keskustelutilaisuus, jossa paikalla olivat työsuojeluhuollon edustajana työterveyslääkäri Markku Nieminen sekä työterveyshoitaja Eija Pitkänen ja Tikkurilan seurakunnan edustajina kirkkoherra Janne Silvast sekä kappalainen Kirsti Hilden.”

Missä olivat ruotsinkielisen seurakunnan edustajat, eikö heitä ole huomioitu ollenkaan? Onko kyseessä työtapaturma vai onko heidät tarkoituksella jätetty huomioimatta?

Onko minun ja monen muun seurakuntaneuvoston jäsenen syytä olla niin huolestuneita työntekijöittemme terveydestä, että kehotamme heitä välittömästi pysymään poissa työpaikoiltaan kunnes terveelliset väistötilat löytyvät?

Itse en usko elinaikanani näkeväni Larsgårdenia, jos ja kun projekti siirretään hamaan tulevaisuuteen. En osaa kuvitella sellaista tilannetta, että mikään muu seurakunta ei halua jotakin, tai mitään kohdetta ei tarvitse korjata ja yhtymällä olisi ylimääräistä rahaa, jota voitaisiin osoittaa tähän tarkoitukseen. Kokemus on osoittanut, että tilapäisratkaisuilla on taipumus jäädä pysyviksi. Näillä näkymillä seurakunnalla on syytä viettää Larsgårdenin hautajaiset jo ennen sen syntymää.

Reijo Pekanpalo
seurakuntaneuvoston jäsen

Reijo Pekanpalon yleisönosastokirjoituksen johdosta:

Tikkurilan kirkon kuntotutkimuksen johdosta kirjoittamani kirjelmä sisältää sen, että rakennuksen huono kunto saattaa aiheuttaa terveysongelmia, ja sen vuoksi nopea remontti on välttämätön. Jo mahdollisuus terveysriskeihin on riittävä ja välttämätön syy siihen, että työsuojelupäällikkönä puutuin tilanteeseen.

Pekanpalon kirjoituksessa viitataan keskustelutilaisuuteen, jossa olivat mukana työterveyshuollon ja Tikkurilan seurakunnan edustajat. Kyseessä oli Tikkurilan seurakunnan työpaikkaselvitys, ja siksi ruotsinkielisen seurakunnan edustajia ei ollut paikalla. Muutama vuosi sitten ruotsinkielisen seurakunnan tiloissa on pidetty vastaava selvitys, ja tällöin ei tullut esiin erityistä valitusta sisäilmasta. Sisäilmaa on tutkittu tämän jälkeen säännöllisesti.

Tällä hetkellä ei ole syytä olettaa, että ruotsinkielisen seurakunnan tilojen sisäilma olisi terveydelle haitallista. Sisäilman tutkimus on mahdollista vain talviolosuhteissa.

Ruotsinkieliselle seurakunnalle on tarjottu talvella 2010 nykyisiä tiloja korvaavia tiloja Betanian kiinteistöstä, mutta se torjui tarjouksen.

Olen ottanut kirjelmälläni kantaa vain Tikkurilan kirkkokiinteistön peruskorjaamisen kiireellisyyteen. Siihen, mihin seurakunnilla on varaa, en ole ottanut kantaa, ja se on selvitettävä erikseen.

Pekka Laakso
Vantaan seurakuntien lakimies
ja työsuojelupäällikkö

Jaa tämä artikkeli: