Unohtuvatko kirkolta tunnustuskirjat?

Unohtuvatko kirkolta tunnustuskirjat?

”Tunnustuskirjat määrittelevät luterilaista oppia. Luterilaisen kirkon tunnustus perustuu Raamattuun, kolmeen vanhan kirkon uskontunnustukseen sekä luterilaisiin tunnustuskirjoihin.” Edellinen on lainattu Suomen evankelisluterilaisen kirkon sivuilta. Osallistuessani erään helsinkiläisen seurakunnan tilaisuuteen pappi aloitti oppikeskustelun sanomalla, että ”suurin osa helsinkiläisistä pastoreista ei allekirjoita tunnustuskirjojen sanomaa”.

Tein työurani japanilaisessa yrityksessä. Kuinkahan kauan yrityksen omistajat olisivat kuunnelleet mielipiteitäni, jos olisin julistanut yrityksen tuotteiden ja markkinointipolitiikan vastaisia mielipiteitä, tai ollut hyväksymättä yrityksen strategiaa?

Suomen Luther-säätiö perustaa oppinsa tunnustuskirjoihin, mutta ei hyväksy naispappeutta. Eräs piispa ei pidä Luther-säätiötä hereettisenä (harhaoppisena), koska Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa naispappeuden torjuminen ei ole heresia. Mielestäni naispappeus on hyväksyttävissä siinä missä miesten pappeus. Jokainen on vastuussa omista teoistaan ja sanoistaan. Paavali kirjoittaa: ”Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle ettekä ihmisille. Muistakaa, että saatte Herralta palkan, osuutenne perinnöstä. Palvelkaa Herraa Kristusta. Väärintekijä saa maksaa tekemänsä vääryyden, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä.” (Kol. 3:23–25)

Nyt media on nostanut esiin sateenkaariperheet ja homoavioliitot. Armo ja anteeksianto ovat Jumalan antamana tarjolla jokaiselle, niin homolle kuin heterolle. Se, minkä kannan kirkko ottaa samaa sukupuolta olevien vihkimiseksi, on kokonaan eri asia.

Matti Turunen

Jaa tämä artikkeli: