Usko

Usko

Apostoli Paavali poikkeaa melkoisesti muista Raamatun kirjoittajista. Profeetat julistavat, Paavali argumentoi. Etenkin Roomalaiskirje on liki alusta loppuun asti väitteiden, kysymysten ja perusteluiden vuoropuhelua.

Paavalilla olikin selittämistä. Kristinusko merkitsi uudenlaista tulkintaa Vanhan testamentin kirjoituksista. Oppineena miehenä ja entisenä fariseuksena Paavali tunnisti ne älylliset ja teologiset ongelmat, joita uuteen tulkintaan liittyi. Hänen piti perustella – itselleen, seurakunnille ja tulevien vuosituhansien kristityille – mikä oikeastaan oli Kristuksen lunastustyön ja Mooseksen lain välinen suhde.

Raamattu paljastaa myös jännitteen Paavalin ja alkuperäisten opetuslasten, etenkin Pietarin, välillä. Paavali moittii Pietaria opillisesta epäröinnistä. Pietarin toisessa kirjeessä puolestaan luonnehditaan Paavalin kirjeitä ”vaikeatajuisiksi”.

Galilealaisen kalastajan oli selvästikin hankala ymmärtää korkeakoulutettua kosmopoliittia. Pietarille usko perustui henkilökohtaiseen ihmeen kokemiseen. Hän oli tuntenut ihmisenä sen Kristuksen, joka vasta myöhemmin kääntymyksensä kokeneelle Paavalille oli lähinnä teologinen objekti.

Paavalin argumentoiva tyyli antoi silti alkusysäyksensä koko myöhemmälle kristilliselle teologialle. Se oli epäilemättä yhtenä esikuvana koko keskiajan skolastiselle filosofialle, jossa raamatunlauseet otetaan aksiomaattisina tosiasialauseina, joista johdetaan aristoteelista logiikkaa muistuttavalla metodilla johtopäätöksiä.

Mutta uskon järkeistämisessä ja teologisoinnissa on myös vaaransa. Uskon kohteena on nimenomaisesti omien havaintojemme tavoittamattomissa oleva maailma. Yritys uskon ja järjen yhteensovittamiseksi johtaa siksi usein lopputulokseen, joka tekee väkivaltaa niille molemmille.

Paavali taisi tietää tämän. Edes Paavalille uskon ydin ei ollut teologisissa argumenteissa, vaan ”Jumalan hulluudessa”. Kaikesta oppineisuudestaan huolimatta usko oli hänellekin mysteeri; ihana aavistus maailmasta oman ymmärryksemme ulkopuolella.

Wille Rydman
wille@willerydman.fi
Kirjoittaja on helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu, joka ei häpeä tunnustautua konservatiiviksi.

Jaa tämä artikkeli: