null Uskontoja pilkkaamaan

Uskontoja pilkkaamaan

Professori Kimmo Nuotion mielestä uskonrauhaloukkauksia säätelevää rikoslakia pitäisi uudistaa ja uskonrauharikosten kriminalisoinnista luopua. Muun muassa Sari Roman-Lagerspetz on kannattanut ajatusta väittämällä, että nykyiset uskonrauhasäännökset on valjastettu suojelemaan lähinnä luterilaisia kristittyjä.

Jälkimmäinen väite näyttää oudolta sekä kristofobista vihapuhetta pursuavan nettikeskustelun että kahden tuoreen oikeustapauksen näkökulmasta.

 

Uskonrauhan rikkomisesta säädetään rikoslaissa näin: "Joka julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkistesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonva-paus-laissa tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä, on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi."

Rikoksen tunnusmerkit täyttyvät vain, jos teko on julkinen, tehty loukkaamistarkoituksessa ja rajautuu uskonnossa pyhänä pidettyyn asiaan.

 

Liian maahanmuuttajamyönteisenä pitämästään kirkosta eronnut Jussi Halla-aho väitti blogissaan islamia pedofiiliuskonnoksi: "Profeetta Muhammad oli pedofiili, ja islam on pedofilian pyhittävä uskonto, siis pedofiiliuskonto." Tästä hän sai marttyyrinkruunun lisäksi sakkotuomion.

Islamiin kääntynyt palomies Abdullah Tammi väitti City-lehdessä kristinuskoa veriseksi ja järjettömäksi kannibaaliuskonnoksi: ehtoollisen vietto "on erittäin veristä toimintaa, siinä ei ole mitään järkeä. Se on kannibalismia ja häpäisyä profeetta Jeesusta kohtaan." Valtakunnansyyttäjä ei pitänyt Tammen lausumaa rikoksena, koska kyse ei ollut loukkaamistarkoituksesta.

Saman valtakunnansyyttäjän mielestä luterilaisuuden väittäminen kannibaaliuskonnoksi ei ole uskonrauhan rikkomista, mutta islamin väittäminen pedofiiliuskonnoksi on.

 

En tiedä, mihin asentoon uskonrauhan rikkomista koskevat pykälät pitäisi kirjoittaa. Olisi osattava yhdistää oikeus avoimeen ja kriittiseen keskusteluun, ja velvollisuus kunnioittaa toisia ja pidättyä vihapuheesta.

Vapaa-ajattelija Jussi K. Niemelän mukaan "sananvapaus on myös oikeutta loukata". Kristittynä ajattelen toisin. Nasaretin Mestari sanoo: "Rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta." Paavali kehottaa: "Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko."

Jaa tämä artikkeli: