Uutta kalastuslakia valmistellaan

Uutta kalastuslakia valmistellaan

Uuden kalastuslain kaavaillaan astuvan voimaan vuoden 2015 alussa. Keskeisimmät muutokset vapaa-ajankalastukseen olisivat:

  • Kelaonginta muuttuisi maksuttomaksi yleiskalastusoikeudeksi. Voimassa olevassa laissa 18–64-vuotiaan kelaonkijan tulee maksaa kalastuksenhoitomaksu ja viehekalastusmaksu tai vesialueen omistajan lupa.
  • Myös silakkalitkalla kalastaminen tulisi yleiskalastusoikeudeksi kuten kelaonginta.
  • Kalastuksenhoitomaksu, 22 euroa, ja läänikohtainen viehekalastusmaksu, 29 euroa, yhdistettäisiin yhdeksi maksuksi. Uuden lain nojalla yhdellä maksulla saisi kalastaa koko maassa yhdellä vavalla ja painovieheellä.
  • Maksu koskisi uudessa laissa kaikkia yli 18-vuotiaita. Maksu koskisi myös 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä, jotka nykyisen lain mukaan on vapautettu näistä maksuista. Uuden maksun hinnat olisivat 35 e / vuosi, 10 e / viikko ja 5 e / vuorokausi.
  • Verkko- ja katiskakalastus sekä useammalla kuin yhdellä vieheellä kalastaminen säilyisivät vesialueen omistajien myymien lupien piirissä. Samoin lupien piiriin jäisivät myös erityiskalastusalueet, kuten esimerkiksi kosket.
  • Sisävesiltä saadun saaliin myyntioikeus annettaisiin vain kaupallisille kalastajille lukuun ottamatta vapaa-ajankalastajille sallittua viiden kilon erää vuorokaudessa. Merialueilla myyntikielto on jo voimassa EU-säädösten nojalla.
  • Kalakantojen säätelyyn ehdotetaan lisää säätelykeinoja.
  • Vesialueen omistajan asema laissa säilyy pääpiirteissään ennallaan.

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriön verkkosivut osoitteessa
www.mmm.fi/kalastuslaki.

Jaa tämä artikkeli: