null Uutta piispaa etsitään

Paikka auki. Helsingin piispa Eero Huovinen eläköityy syyskuun ensimmäisenä päivänä. Kuva Seppo J.J. Sirkka/Eastpress

Paikka auki. Helsingin piispa Eero Huovinen eläköityy syyskuun ensimmäisenä päivänä. Kuva Seppo J.J. Sirkka/Eastpress

Uutta piispaa etsitään

Lähikuukausina käydään piispanvaalit Helsingissä ja Turussa. Niiden lopputulos värittää vahvasti koko kirkkoa.

Helmikuussa valitaan kirkolle arkkipiispa ja toukokuussa paimen Helsingin hiippakunnalle.
Arkkipiispaehdokkaita on seitsemän, ja ensimmäinen vaalipäivä on 18. helmikuuta. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen vaalikierros 11. maaliskuuta. Uusi arkkipiispa aloittaa kesäkuun alussa, jolloin Jukka Paarma jää eläkkeelle.
Helsingin piispan ehdokasasettelu on käynnissä, ja se päättyy 18. maaliskuuta. Ensimmäinen vaalipäivä on 11. toukokuuta. Jos toinen äänestys tarvitaan, se järjestetään 3. kesäkuuta.
Helsingin piispa aloittaa virassaan syyskuun ensimmäisenä, jolloin on Eero Huovisen ensimmäinen eläkepäivä. Uusi piispa vihitään virkaan 12. syyskuuta Tuomiokirkossa.

Ketkä maallikot äänestävät piispasta?
Helsingin seurakunnissa piispasta äänestää seurakunnan koosta riippuen 3–61 maallikkoa. Esimerkiksi Paavalin seurakunnan maallikkoedustajiksi piispanvaaliin nimitettiin 15 henkilöä, jotka ovat Aulis Alatalo, Maire Linna, Ante Kangas, Iiris Kivimäki, Tuomas Kurttila, Otto Lehtipuu, Matti Linnanahde, Miina Peltola, Mari Puoskari, Arto Puusa, Päivikki Salovaara, Mirja Winter-Heikkilä, Risto Wartiainen, Ulla Vesander ja Maria Halonen.

Piispat valitaan suurella joukolla, jossa on yhtä paljon pappeja ja maallikoita. Arkkipiispan vaalissa on äänioikeus Turun arkkihiippakunnan papeilla ja lehtoreilla sekä hiippakuntavaltuuston ja seurakuntien maallikkovalitsijoilla. Lisäksi äänivaltaisia ovat Turun arkkihiippakunnasta ja muista hiippakunnista kirkolliskokoukseen valitut pappis- ja maallikkoedustajat sekä muiden hiippakuntien hiippakuntavaltuustojen ja tuomiokapitulien jäsenet.
Helsingin piispasta äänestetään suljetuin lipuin rovastikunnittain 11. toukokuuta kello 13. Äänioikeutettujen tulee silloin olla paikalla tai antaa äänensä lähettämällä vaalilippu kuoreen suljettuna. Vaalissa voivat äänestää Helsingin hiippakunnan papit, lehtorit ja maallikkovalitsijat. Yhteensä äänivaltaisia on 1 200.
Maallikkovalitsijoita ovat hiippakunnasta valitut kirkolliskokouksen maallikkoedustajat, hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja maallikkojäsen sekä seurakuntaneuvostojen ja kirkkovaltuustojen valitsemat maallikkovalitsijat, joiden lukumäärän kustakin seurakunnasta tuomiokapituli on määrännyt jäsenmäärään perustuen.
Helsingin kirkkoherrat ovat jo ennen joulua ilmoittaneet seurakuntaneuvostojen valitsema maallikkovalitsijat tuomiokapitulille ja lääninrovastille.

Malmin seurakunnassa piispasta äänestää 64 maallikkovalitsijaa. Heistä 16 on seurakuntaneuvostosta ja heidän lisäkseen kuusi kirkkovaltuustosta. Heidän lisäkseen seurakuntaneuvosto valitsi loput maallikot edellisten seurakuntavaalien listoilta samassa suhteessa kuin miten ehdokkaita meni läpi seurakuntaneuvostoon eri valitsijayhdistysten listoilta.
– Pääosin paikat menivät niille, jotka olivat ehdolla seurakuntavaaleissa, mutta eivät tulleet valituiksi, kirkkoherra Pertti Simola kertoo.
Myös Tuomiokirkkoseurakunnassa valitsijat päätettiin ottaa seurakuntavaalien ehdokaslistoilta. Seurakunnassa oli kolme valitsijayhdistystä, joista eniten läpi menneitä oli Tulkaa kaikki -listalla. Nyt sieltä nousee yksitoista valitsijaa piispanvaaleihin ja kahdelta muulta kymmenen kummastakin.
– Luottamushenkilöt päätyivät tällaiseen valintaperusteeseen, koska valitsijat on näin avointa äänestystä helpompi valita ja välillinen demokratia toteutuu, kirkkoherra Matti Poutiainen sanoo.
Luottamushenkilöt joutuivat tekemään töitä ottaessaan yhteyttä ihmisiin.
– Yllättävän helposti joukko löytyi. Näin suureen joukkoon mahtuu monenlaisia ihmisiä, Simola sanoo. 

 

Tommi Sarlin

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.