null Vaihtoehto komentelulle

”Ahkeruutta, erinomaisuutta  ja auttamis­halukkuutta  löytyy Suomessa ainakin  alakoululuokista.”

”Ahkeruutta, erinomaisuutta ja auttamis­halukkuutta löytyy Suomessa ainakin alakoululuokista.”

Vaihtoehto komentelulle

Motkottamiseen sijaan lasta voi kasvattaa hyviä luonteenpiirteitä herättelemällä.

Porvoolainen luokanopettaja Helena Law haaveili jo pienenä koululaisena ryhtyvänsä opettajaksi.

— Ajattelin silloin, että ennen kuin osaisin opettaa kunnolla, minun pitäisi päästä käymään Afrikassa tai kehitysmaassa jossain muualla.

Helena Law päätyi aikanaan opettajaopintoihin. Niiden aikana hän pohti, voisiko kurinpito hoitua muutenkin kuin vain komentamalla oppilaita olemaan hiljaa tai kunnolla ja jakamalla rangaistuksia kuten jälki-istuntoa.

Osan opetusharjoittelustaan Helena Law suoritti Sambiassa. Yllättäen sieltä löytyi vastaus myös oppimisilmapiirin kysymyksiin.

— Kansainvälisellä yläasteella ja lukiossa Sambiassa sovellettiin amerikkalaisen psykologin Linda Kavelin Popovin hyveisiin perustuvaa kasvatusta. Sen tavoitteena on luoda myönteistä oppimisilmapiiriä ja vahvistaa myönteistä itsetuntoa antamalla lapsille välineitä hallita omaa käytöstään.

Itsevarmuutta

Niinpä Jyväskylän yliopistosta viisi vuotta sitten valmistunut opettaja toi hyvekasvatuksen opit mukanaan ensimmäiseen työpaikkaansa.

— Minulle tullutta luokkaa olivat pitkään hoitaneet sijaisopettajat. Luokan kingien kopla oli päässyt pyörittämään ja nujertamaan etenkin ujoja tyttöjä.

Helena Law päätti kokeilla hyveiden käyttöä opetuksessa. Luokan kanssa käsiteltiin muun muassa sitä, mitä itsevarmuus on, miksi se kannattaa ja miten se näkyy käytöksessä.

Jonkin ajan kuluttua eräs äiti ihmetteli opettajalle, mitä koulussa oli oikein tehty: hänen lapsensa oli alkanut tervehtiä vastaantulijoita sekä vastata kysymyksiin ja hymyihin.

— Pelkkä tieto luonteenlahjoista, tavoitteista ja ihanteista voi auttaa lasta niiden mukaiseen toimintaan.

Iloisuutta ja ystävällisuuttä

Helena Law suomensi Popovin hyvekasvatuksen aineistoa luokkansa käyttöön. Koko aineisto ilmestyi keväällä nimellä Reilu, reipas ja vastuuntuntoinen. 52 keinoa vahvistaa hyvää käytöstä (PS-kustannus 2010).

Popovin mukaan hyveet eivät ole ihmisen ulkopuolelta asetettavia tavoitteita vaan luonteenlahjoja. Moni toteuttaa ainakin osaa niistä kuin luonnostaan.

— Ahkeruutta, erinomaisuutta ja auttamishalua löytyy Suomessa ainakin alakoululuokista, Helena Law arvioi.

Tietynlaisesta sisäsyntyisyydestään huolimatta luonteenlahjat tarvitsevat vahvistamista. Helena Lawn mukaan meillä olisi tarpeen kehittää esimerkiksi huomaavaisuutta ja iloisuutta.

Luonteenlahjoja herätellään ja vahvistetaan käyttämällä hyveiden kieltä. Siihen kuuluu tunnistaa ja kehua käytöksessä ja toiminnassa esiin tulevia hyviä ominaisuuksia.

— Palautetta ei anneta sanomalla vain epämääräisesti, että olitpa hyvä tyttö, kiltti poika tai teitpä hienosti. Vaan voi esimerkiksi korostaa ystävällisyyttä tai avuliaisuutta, jos lapsi on nostanut paperin lattialta.

Toruminen "älä tee sitä ja sitä", moite "älä ole sellainen ja sellainen" tai nolaaminen eivät kuulu hyveiden kieleen. Niiden ongelmana on, että ne keskittyvät puutteisiin. Ne lannistavat, eivät rohkaise.

Hyvekasvatuksessa huomio kiinnitetään mieluummin myönteiseen ja tavoiteltuun toimintaan. Mallin mukaista on kiinnittää huomiota enemmän niihin, jotka toimivat toiset huomioon ottaen ja heitä kunnioittaen, kuin niihin, jotka häiriköivät.

— Silti silloin kun aihetta on, kasvattajan tehtävänä on korjata väärää tai virheellistä toimintaa ja muistuttaa hyveen olemassaolosta. Sen voi tehdä ehdottamalla käyttöön tilanteesta puuttunutta hyvettä. Voi esimerkiksi kysyä, miten te kaksi olisitte voineet ratkaista asian rauhanomaisesti riitelemisen sijasta.

Yhteistyökykyä

Hyveiden kielen mukaista palautetta annetaan hampurilaismallin mukaan. Korjaus- tai parannusehdotus tehdään kahden myönteisen asian välissä. Ensin sanotaan ääneen toivottu tilanteeseen liittyvä hyve, sitten pohditaan, miten asian olisi voinut hoitaa paremmin, ja lopuksi kiitetään lasta hyveen mukaisesta toiminnasta.

Helena Lawn mielestä perhe on ehdottomasti paras paikka harjoitella hyveitä.

— Pohjatyö tehdään kotona. Koulussa voidaan lähinnä paikkailla puuttuvia taitoja.

Opettajan mielestä perheissä voitaisiin kiinnittää enemmän huomiota yhteisöllisyyteen ja yhteistyökykyyn.

— Yksilön oikeudet saattavat korostua jo lapsilla, kun kuitenkin olisi tärkeää oppia elämään yhdessä.

Helena Law on huomannut, että hyvekasvatusta voi yrittää toteuttaa myös pikkulasten kanssa.

— Kun olimme isovanhempien luona, vanhempi lapsistani alkoi vaatia rusinaa mummon kaapista. Hyveiden kielen mukaisesti toistin rauhallisesti hänen vaatimuksensa. Toistimme saman moneen kertaan. Lopulta lapsi unohti koko asian. Lapsi ei tarvinnutkaan rusinaa, vaan huomiota ja kuulluksi tulemista.


Kasvun mallia

Opettaja Helena Lawn mukaan kasvattaja, opettaja tai vanhempi, on hyveiden paras malli — kunhan hän on ensin kasvattanut itsensä. Tosin itsensä kehittämisessä riittää tekemistä koko elämäksi.

Helena Law, mitkä ovat viisi vahvaa hyvettäsi?

— Parhaita puoliani ovat ehkä ystävällisyys, innokkuus, kiitollisuus, lempeys ja kärsivällisyys.

Missä hyveissä haluat kasvaa?

— Haluaisin olla järjestelmällinen ja jämäkkä myös omissa asioissani. Voisin oppia kohtuullisuutta niin, etten haluaisi tehdä aina vain enemmän, vaan laittaa rajat tekemisilleni. Joissakin tilanteissa toivoisin olevani rohkeampi.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.