Väitellään: Muutos vaatii aina psyykkistä työtä, Mirja Sinkkonen!

Väitellään: Muutos vaatii aina psyykkistä työtä, Mirja Sinkkonen!

Psykoterapeutti Mirja Sinkkosen mukaan muuttuminen voi olla mutkikasta, mutta se kuuluu elämään.

Kaikkien ei tarvitse tehdä elämänmuutosta.

– Jos itse ja ne, joiden kanssa elää, ovat tyytyväisiä, ei muutosta tarvita. Tosin silloinkin voi vetäytyä vielä syvempään henkiseen tyytyväisyyteen olemalla armelias, luopumalla turhasta ja antamalla aikaansa toisille. Mutta jos jokin asia hiertää tai aiheuttaa kärsimystä, kannattaa miettiä, miten tilannetta voisi parantaa.

Ihminen löytää muutokselle monenlaisia esteitä.

– Omalta mukavuusalueelta siirtymiselle löytyy aina esteitä. Toki muutokselle on monesti aivan järkeviä vastavoimia. Esimerkiksi taloudellinen tilanne tai ajankohta voi olla huono. Ulkoisia tekijöitä tärkeämpi este on usein kuitenkin tiedostamaton muutosvastaisuus. Joku nainen voi kertoa tavanneensa baarissa kivan miehen, mutta ei mielestään voi jatkaa tutustumista siksi, että miehellä oli päällään ruudullinen takki ja raidalliset housut. Se on selvä tekosyy. Ulkopuolisen on helppo nähdä se.

Aina ei ole helppo nähdä omia tarpeitaan.

– Omien tarpeiden näkeminen on vaikeaa etenkin, jos on lapsena joutunut turhautumaan ja pettymään ilman, että on voinut kertoa siitä. Lapsi on niin lojaali vanhemmilleen, että laittaa sivuun omat tarpeensa. Jos vanhempi on aina väsynyt ja kuormittunut, kun vie lasta harrastukseen, lapsi lopettaa pian harrastuksen. Lapselle voi kehittyä rooliminä, eikä hän aikuisenakaan tuo esiin mielipiteitään ja tarpeitaan. Hän reagoi vain toisten tarpeisiin.

Moni on tyytymätön elämäänsä.

– On ihmisiä, jotka eivät viihdy työpaikassaan, mutta eivät uskalla vaihtaa sitä. Moni roikkuu varmuuden vuoksi parisuhteessa, jossa ei ole hyvä olla. Samalla hän loukkaa puolisoaan, jos ei kerro tilanteesta ja teeskentee kaiken olevan hyvin, vaikka todellisuudessa vain odottelee seuraavaa puolisoa. Yksinäisyydestä kärsivä ei aina huomaa seuraa kaipaavaa naapuria.

– Muutoksen tarpeen näkeminen on tärkeää. Se voi myös avata huomaamaan ratkaisumahdollisuuksia. Ihmiseksi kasvaminen on kokoaikaista liikettä.

Kaikki eivät ole tarpeeksi rohkeita muutoksiin.

– Ihmisillä on taipumus ajatella, että onni tulee ulkoapäin. Onnellisuusfantasiaan kuuluu, että jostakin tulee joku, joka tuo minulle onnen. Fantasian mukaisesti moni valitsee mieluummin lääkkeen kuin kolmen kilometrin kävelyn, jos ne ovat vaihtoehdot pitää yllä terveyttä.

– Moni myös pelkää epäonnistumisen häpeää. Taustalla voi olla traumaattinen koulukiusaaminen tai ylisuojeltu lapsuus. Lasta ei ole tuettu yrittämään ja kokeilemaan, vaikka epäonnistumisia tuleekin. Moni myös painaa kaasua ja jarrua yhtä aikaa, ja on siten itse oman elämänsä suurin este.

Monet tekevät muutoksia vain pakon edessä.

– Pakko on paras muusa elämänmuutoksille. Esimerkiksi ikäkausikriisit ja menetykset tarjoavat hyviä mahdollisuuksia muuttua, vaikkeivät heti siltä tunnukaan.


Mirja Sinkkonen kirjoittaa muutoksesta kirjassaan Naisen aika (Kirjapaja 2013).

Jaa tämä artikkeli: