null Valta vaihtuu

Valta vaihtuu

Vaalit tuovat aina suuria muutoksia seurakuntien luottamuselimiin. Yleensä noin puolet niiden jäsenistä vaihtuu. Useat jättävät luottamustehtävät vapaaehtoisesti jo yhden kauden jälkeen. Moni turhautuu, kun valtuustossa tai neuvostossa ei heti voikaan vaikuttaa niin paljon kuin on etukäteen kuvitellut.

Tällä kertaa vaalit toivat poikkeuksellisen suuren muutoksen Helsingin luottamuselinten kokoonpanoon. Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenistä vaihtuu runsas kaksi kolmannesta. Naisten enemmistö kasvaa huomattavasti, kun uudessa valtuustossa on heitä liki kaksi kolmannesta.

 

Nähtäväksi jää, miten uudistuneet luottamuselimet valtaansa käyttävät. Helsingin valtuuston työskentelylle on ollut tyypillistä, että siellä ei juuri ole ollut järjestäytyneitä ryhmiä. Valtuutetut ovat toimineet pikemminkin yksilöinä ja omien seurakuntiensa edustajina.

Nyt vaaleissa menestyi hyvin joltisestikin yhteiseen ohjelmaan sitoutunut Tulkaa kaikki -liike. Heillä ja vaalikoneesta tehdyn analyysin mukaan heidän hengenheimolaisillaan on selvä enemmistö Helsingin valtuustossa. Muodostavatko he selkeän ryhmän, joka alkaa käyttää valtaa?

Ensi töikseen vuodenvaihteen jälkeen uusi valtuusto valitsee avainhenkilöitä: oman puheenjohtajansa ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet. Vyöryttääkö ”Tulkaa kaikki” näitä keskeisiä asemia itselleen? Onko siitä vallan ja vastuun ottajaksi, vai jääkö se vain populistiseksi kirkolliseksi hippiliikkeeksi?

 

Niillä, jotka tulevina vuosina kirkollista valtaa ja vastuuta kantavat, ei ole pelkkiä helppoja ja hauskoja päätöksiä tehtävänä. Helsingin seurakuntien talous on yhä hyvässä jamassa. Kauan jatkunut ja nyt kiihtynyt kirkosta eroaminen vaikuttaa kuitenkin hitaasti mutta varmasti myös täällä voimavarojen vähenemiseen. Pitkän päälle ei kyetä ylläpitämään koko sitä koneistoa, joka kirkollisia palveluja nyt jauhaa.

Uusien vallanpitäjien velvollisuutena on pistää asioita tärkeysjärjestykseen. Mikä on sitä kirkon ydintä, joka on välttämättä tehtävä ja tehtävä hyvin? Mikä palvelee laajasti kirkon jäseniä ja helsinkiläisiä, mikä vain pientä joukkoa? Vallan ja vastuun ottaminen merkitsee vastauksia, ei vain hyviä kysymyksiä.

 

Seppo Simola

Päätoimittaja

 

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.