null Valtapaikat jaossa syksyllä

Valtapaikat jaossa syksyllä

Kirkon jäsenellä on oikeus äänestää seurakuntavaaleissa. Oikeuksiin kuuluu myös ehdokkaaksi asettuminen.

Marraskuussa pidetään historialliset vaalit. Ensimmäistä kertaa Suomen historiassa 16 vuotta täyttäneillä on äänioikeus. Syksyn seurakuntavaaleissa koko kirkon jäsenkunta vaikuttaa nuoren väen ohella siihen, mihin suuntaan kirkkolaivan kurssi kääntyy jatkossa.

Vaaliehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt, konfirmoitu seurakunnan jäsen. Tulevien vaalien jännitysmomentti onkin se, kuinka innokkaasti nuoret aikuiset lähtevät ehdokkaiksi ja 16 vuotta täyttäneet käyttävät äänioikeuttaan.

Helsinkiläisiin seurakuntiin kuuluu 345 500 äänioikeutettua jäsentä. Syksyn seurakuntavaaleissa äänestetään luottamushenkilöistä. Helsingissä valitaan jäsenet seurakuntaneuvostoihin ja yhteiseen kirkkovaltuustoon. Seurakuntaneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja edistää sen hengellistä elämää. Se päättää myös seurakunnan varainkäytöstä ja vaikuttaa työntekijöiden valintaan.

 

Yhteinen kirkkovaltuusto puolestaan käyttää ylintä valtaa seurakuntayhtymässä. Se päättää muun muassa seurakuntayhtymän talousarviosta, kirkollisveron suuruudesta, rakennushankkeista sekä suurimmista avustuksista.

Luottamushenkilöiden vaikutusvalta ulottuu kirkon hallinnon yläportaille asti. Seuraavat kirkolliskokousvaalit pidetään vuonna 2012. Kyseessä ei tällöin ole suora kansanvaali vaan välillinen vaali. Helsinki ja lähes koko itäinen Uusimaa kuuluu Helsingin hiippakuntaan.

Tämän alueen luottamushenkilöt vaikuttavat yhdessä siihen, keitä luotettuja ihmisiä lähetetään edustamaan seurakuntien jäseniä kirkolliskokoukseen, joka on kirkollisen päätöksenteon parlamentti.

 

Näin asetut ehdokkaaksi

Helsingissä vaaleissa valitaan luottamushenkilöt 21 seurakuntaneuvostoon ja yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Kysy seurakunnastasi (esimerkiksi kirkkoherranvirastosta tai nykyisiltä luottamushenkilöiltä) mitä ehdokaslistoja vaaleihin on tulossa ja etsi niistä itsellesi sopiva. Lisätietoja: www.helsinginseurakuntayhtymä.fi/vaalit

Jos löydät sopivat ehdokaslistan, ota yhteyttä ehdokaslistan asiamieheen ja ilmoita kiinnostuksestasi asettua ehdokkaaksi.

Jos sopivaa listaa ei löydy, voit perustaa oman listan keräämällä kymmenen oman seurakunnan äänioikeutettua jäsentä valitsijayhdistykseksi.

Lisätietoja: www.seurakuntavaalit.fi ja www.helsinginseurakuntayhtymä.fi/vaalit

 

15.9. mennessä ehdokkaaksi

Voit vaikuttaa asioiden kulkuun kirkossa asettumalla ehdolle vaaleissa. Ehdokkaaksi toivotaan monenlaisista eri taustoista tulevia ja eri-ikäisiä ihmisiä, erityisesti nuoria aikuisia. Näin luottamushenkilöt edustavat mahdollisimman laajasti koko seurakuntaa.

Luottamushenkilöiden toimikausi on 2011–2014.

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu on käynnissä nyt ja se päättyy 15.9. Ehdokkaaksi voi asettua yli 18-vuotias, joka on konfirmoitu kirkon jäsen 15.9. mennessä.

Ehdokasasettelu päättyy 15. syyskuuta.

Vaaleissa äänestäjät valitsevat luottamushenkilöt, jotka päättävät seurakunnan asioista.

Seurakuntavaalit järjestetään 14.–15.11. Ennakkoäänestys on 1.–5.11.

Helsingin seurakuntien äänioikeutetuille jäsenille lähetetään vaalikirje ennen ennakkoäänestystä. Kirjeessä kerrotaan mihin seurakuntaan äänioikeutettu kuuluu sekä äänestysajat ja -paikat.

Teksti Ulla Lötjönen
Piirros Tarja Patrikainen

Jaa tämä artikkeli: