Valtionapuun siirrytään

Valtionapuun siirrytään

Kirkolliskokous pitää mahdollisena, että seurakunnat luopuvat yhteisövero-osuudesta ja siirtyvät lakisääteisen valtionavun muodossa maksettavaan korvaukseen kirkon yhteiskunnallisista tehtävistä.

Kirkon lakisääteisiä yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitoon liittyvät viranomaistehtävät ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kirkollisten rakennusten suojelu.

Valtiovarainministeriö esittää, että seurakuntien yhteisövero-osuus poistetaan ja kirkolle myönnetään lakisääteinen valtionavustus 114 miljoonan euron suuruisena vuodesta 2015 lähtien.

Jaa tämä artikkeli: