Vantaalla kirkosta eroajien määrä kasvoi

Vantaalla kirkosta eroajien määrä kasvoi

Vantaalla kirkon ovet kävivät viime vuonna molempiin suuntiin. Sekä kirkosta eronneiden että kirkkoon liittyneiden määrä kasvoi. Ilmiö on sama kuin valtakunnallisestikin.

Vuonna 2013 kirkosta erosi 2 209 vantaalaista. Edellisenä vuonna eronneita oli 1 378.

Vantaalla viimeisten kymmenen vuoden aikana kirkon jättäneiden määrä on vaihdellut melko paljon vuosittain. Keskiarvo vuosina 2003–2012 on vajaat 1 800 kirkosta eronnutta kaupunkilaista.

Kirkkoon liittyi puolestaan 681 henkeä, kun vuonna 2012 heitä oli 615.

Kirkkoon kuuluu nyt noin 64 prosenttia vantaalaisista. Luku täsmentyy, kun sekä seurakuntien että kaupungin väkimäärätiedot tarkentuvat.

Vuodenvaihteen kirkon jäsentiedot ovat alustavia. Lopulliset luvut saadaan helmikuussa.

Kirkkoon kuuluu nyt noin 75 prosenttia suomalaisista

 

Jaa tämä artikkeli: