Vantaan kirkkovaltuusto rauhoitti lehtoalueen

Vantaan kirkkovaltuusto rauhoitti lehtoalueen


Vantaan seurakunnat rauhoittaa lehtoalueen Nurmijärven Klaukkalasta. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti asiasta 6.5. kokouksessaan.

Neljän hehtaarin suuruinen alue sijaitsee jokeen rajautuvassa rinteessä lähellä seurakuntien kurssikeskusta Holmaa. Suojeltavan tuoreen lehdon puusto on erittäin järeää ja vanhaa. Kohteessa on muun muassa isoja tervaleppiä ja haapoja ja runsaasti lahopuuta. Yksityinen rauhoitus säilyttää alueen seurakuntien omistuksessa ja sitä voi käyttää virkistys- ja ulkoilukäyttöön.

Lehto rauhoitetaan METSO-ohjelman kautta. Tällä ympäristöministeriön ohjelmalla pyritään turvaamaan erityisesti luonnontilaisten metsien rakennepiirteitä sisältäviä metsiä. Valtio maksaa seurakunnille 34 900 euron kertakorvauksen alueen rauhoittamisesta.

Hämeenkylän kirkon käyttösuunnitelma hyväksyttiin

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Hämeenkylän kirkon hautausmaan uudistetun käyttösuunnitelman. Suunnitelman mukaan hautausmaalta annetaan jatkossa uusia hautapaikkoja vain vantaalaisten vainajien hautaamiseen. Syynä on hautausmaan tilanpuute. Suunnitelma menee vielä Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Jaa tämä artikkeli: