Vantaan seurakunnat ja kaupunki ovat tekemässä yhteistyösopimuksen Tikkurilan kirkkokorttelista
Seurakuntien talo sijaitsee Unikkotiellä Tikkurilassa. Kuva: Antero Harju.

Seurakuntien talo sijaitsee Unikkotiellä Tikkurilassa. Kuva: Antero Harju.

Vantaan seurakunnat ja kaupunki ovat tekemässä yhteistyösopimuksen Tikkurilan kirkkokorttelista

Vantaan seurakunnat ja kaupunki ovat solmimassa yhteistyösopimuksen Tikkurilan kirkkokorttelin kehittämisestä. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti keskiviikkona 8.10. pitämässään kokouksessa esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle sopimuksen hyväksymistä.

Sopimuksen taustalla on kirkkovaltuuston 30.9. tekemä päätös Seurakuntien talon purkamisesta ja tähän liittyvä Vantaan kaupungille jätetty hakemus alueen asemakaavan muuttamisesta.

Kaupunki ja seurakunnat ovat neuvotelleet yhteistoimintasopimuksen, johon kuuluu seurakuntien omistaman kirkon ja Seurakuntien talon alueen lisäksi Unikkotiehen rajoittuva, nykyisin pysäköintialueena toimiva, kaupungin tontti.

Viitesuunnitelmilla haetaan vaihtoehtoja

Sopimuksen mukaan osapuolet teettävät yhdessä vähintään kaksi viitesuunnitelmaa alueen kilpailuttamisesta. Ensimmäisessä viitesuunnitelmassa nykyinen Tikkurilan kirkko rakennetaan kokonaan tai pääosin uudelleen siten, että kaikkien siihen tulevien toimintojen ei tarvitse olla kirkollisia, vaan se voisi olla osin liike-, palvelu- tai asuinkäytössä.

Muissa viitesuunnitelmissa nykyisen, tyhjillään seisovan kirkon sijaan tulisi kokonaan uusi kirkko ja siihen muut seurakunnan tarvitsemat tilat. Kaikissa suunnitelmissa lähtökohta on, että Seurakuntien virastotalo on purettu ja tontille rakennetaan asuntoja ja katutason palvelu- ja liiketiloja.

Viitesuunnitelmien valmistumisen jälkeen seurakunnat ja kaupunki järjestävät kilpailun sopimusalueen maankäytöstä ja rakentamisesta.
Alueen tuleva rakennusoikeus on tarkoitus jakaa seurakuntien ja kaupungin kesken suhteessa niiden omistamiin pinta-aloihin.

Asuntorakennusoikeudesta 20 prosenttia toteutetaan valtion tukemana asuntotuotantona. Kaupunki edellyttää seurakunnilta korvauksena 50 prosenttia alueen arvonnoususta.

Tavoitteena rahoittaa uuden kirkon rakentamista

Kun asemakaavoitus valmistuu, osapuolet myyvät tontin rakentamisesta vastaaville sopimuskumppaneille. Uutta kirkkoa varten erotetaan kuitenkin 1500 kerrosneliön suuruinen tontti, joka jää seurakuntien omistukseen.

Uuden kirkon rakentamiseen on seurakuntien investointiohjelmassa varattu enintään yhdeksän miljoonaa euroa. Tämä ei vielä mahdollista kirkon rakentamista, vaan loput on tarkoitus saada rakennusoikeuksien myynnistä.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että tontti voidaan kaavoituksen ja kilpailutuksen jälkeen myydä, kunhan seurakunnille jää siitä vähintään 4,5 miljoonan euron tuotto. Jos kaavoitustyön lopputulos ei ole seurakuntien kannalta tyydyttävä, seurakunnat vetäytyvät hankkeesta. Alustavien maankäyttösuunnitelmien mukaan lisärakennusoikeutta voisi alueelle kuitenkin tulla riittävästi niin, että sillä saadaan rahaa kirkon rakentamiseen.

Vähimmäishinta menee vielä kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Kaupungin puolella asiaa käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 13.10. Sopimuksesta päättää kaupunginhallitus mahdollisesti lokakuun lopulla.

Jaa tämä artikkeli: