Vantaan seurakunnat jatkavat tarkkaa taloudenpitoa
Pyhän Laurin kirkkoa ja kellotapulia kunnostetaan, jotta ne säilyvät myös tuleville sukupolville.

Pyhän Laurin kirkkoa ja kellotapulia kunnostetaan, jotta ne säilyvät myös tuleville sukupolville.

Vantaan seurakunnat jatkavat tarkkaa taloudenpitoa

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 2.12. ensi vuoden talousarvion, jossa toimintakuluihin on varattu 32,8 miljoonaa euroa. Koska seurakuntien väkimäärä laskee ja kustannukset nousevat, budjetti tarkoittaa sitä, että seurakunnat jatkavat säästölinjalla. Henkilöstön määrä on laskussa ja investoinnit on karsittu minimiin. Suurin osa budjetista katetaan verotuloilla, joiden yhteismääräksi arvioidaan ensi vuonna 29,8 miljoonaa euroa.

Vuosien 2015–2017 talousarviossa toiminnan strategisiksi kärjiksi on valittu vapaaehtoisten toimintamahdollisuuksien lisääminen, ulospäin suuntautuva toiminta, maahanmuuttajien kohtaaminen ja kristityn identiteetin tukeminen. Seurakuntien toiminta tähtää kirkon jäsenyyden vahvistamiseen.

Vuosien 2014–2019 investointisuunnitelmassa suurin hanke on Tikkurilan uusi kirkko, jonne on tarkoitus sijoittaa myös Vantaan ruotsinkielisen seurakunnan tiloja. Hankkeeseen liittyy Vantaan kaupungin kanssa sovittu suunnitelma kirkon ja Seurakuntien talon tontin sekä kaupungin omistaman pysäköintialueen kehittämisestä asuin- ja liikerakennuskäyttöön.

Pyhän Laurin kirkkoon tulee 2,5 miljoonan remontti

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Pyhän Laurin kirkon ja sen kellotapulin kunnostustöiden hankesuunnitelman. 1400-luvun puolivälissä rakennettu kirkko paloi vuonna 1893. Perusmuuri ja tiiliholvit ovat keskiajalta. Kirkkoa peruskorjattiin viimeksi 1970-luvulla.

Tämänkertaisissa kunnostustöissä aiotaan tehdä joitakin toiminnallisia muutoksia kuoriosaan, kirkkosaliin, asehuoneeseen, eteiseen, sakastiin ja parvelle. Niiden tavoitteena on tehdä kirkosta entistä käyttäjäystävällisempi.

Lisäksi tehdään kunnostuksia, jotka ovat kirkon säilymisen kannalta tärkeitä. Sekä kellaria että yläpohjaa korjataan, lämpöeristeet uusitaan, sadevesijärjestelmää parannetaan ja ilmanvaihtoa koneellistetaan. Kellotapuliin tehdään lahokorjauksia ja sakastin vesi- ja viemärijohdot uusitaan.

Kunnostustöiden hinnaksi on arvioitu 2,5 miljoonaa euroa. Kunnostustyöt on tarkoitus tehdä vuosina 2015–2017. Museoviraston hankesuunnitelmasta antama lausunto merkittiin tiedoksi ja kunnostustöissä huomioon otettavaksi. Hankesuunnitelma menee vielä Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Hämeenkylän kirkon korjauksesta äänestettiin

Talousarviokäsittelyn yhteydessä kirkkovaltuutettu Joona Rantasalo teki esityksen, jossa hän toivoi, että Hämeenkylän kirkon julkisivukorjauksen materiaalivaihtoehtoja tutkittaisiin uudelleen.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lokakuussa, että Hämeenkylän kirkon eteläinen julkisivu päällystetään metalliprofiililla, koska sisäänpäin vino seinä kostuu ja kosteus rapauttaa rakenteita. Hämeenkylän seurakuntaneuvosto olisi halunnut tutkia tarkemmin muita vaihtoehtoja, kuten klinkkerilaattaa. Perusteena olivat rakennustaiteelliset syyt.

Aiheesta käytiin vilkas keskustelu, jossa kiinteistöjohtaja Sari Turunen toi esille se, että rakennuksen arkkitehti pitää metalliprofiilia hyvänä vaihtoehtona korjaukseen. Rantasalon esitys jäi äänestyksessä tappiolle äänin 9-34.

Jaa tämä artikkeli: