Vantaan seurakuntien viime vuoden tilinpäätös oli hyvä

Vantaan seurakuntien viime vuoden tilinpäätös oli hyvä

Jäsenmäärän laskusta huolimatta Vantaan seurakuntien talous pysyi viime vuonna vakaana. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 26.3. esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämäksi merkitään 2,7 miljoonaa euroa.

Vantaan seurakuntien jäsenmäärä laski viime vuonna 1915 hengellä. Vuoden lopussa kirkkoon kuului 63,7 prosenttia vantaalaisista. Laskun taustalla on paitsi kirkosta eroaminen myös Vantaan monikulttuuristuminen – maahanmuuttajista vain pieni osa liittyy kirkkoon. Viime mainittu näkyy myös kastetilastoissa: kastettujen osuus syntyneistä laski 57,7 prosenttiin.

Seurakuntien toiminnassa on myös kasvavia työmuotoja, kuten perhekerhot, varhaisnuorten kerhot ja nuorten ja nuorten aikuisten ryhmätoiminta. Rippikoulut ja isosena toiminen kiinnostavat.

Diakoniatyön asiakasmäärät ovat suuria, viime vuonna asiakaskontakteja oli yhteensä 12700 ja ongelmat monisyisiä. Perheneuvonnalla riittää kysyntää.

Jäsenmäärän lasku ei kirkosta eroajien ikärakenteen vuoksi vielä täydellä painollaan näy verotuloissa. Kirkollisveron ja yhteisöveron tuotto kasvoi yhteensä 7 prosenttia ja oli 31,4 miljoonaa euroa. Noin puolet kasvusta johtuu kuitenkin siitä, että vuoden 2014 tammikuun verotilityksiä aikaistettiin joulukuulle 2013. Muutos vähentää vastaavasti kuluvan vuoden tuloja.

Taloustilannetta paransi myös se, että suunnitelluista investoinneista iso osa jäi toteutumatta tai lykkääntyi. Hämeenkylän kirkon julkisivu- ja vesikattokorjaukset ja Pyhän Laurin kirkkoon suunnitellut korjaukset toteutuvat vasta tänä vuonna samoin kuin Kaivokselan kirkon purkaminen. Investointikulut olivat 3,6 miljoonan euron sijasta vain 2,1 miljoonaa.

Seurakunnissa oltiin myös tarkkoja rahankäytön suhteen, joten toiminnasta saatiin aikaan säästöjä.

Taloudellisesti poikkeuksellisen hyvästä vuodesta huolimatta Vantaan seurakuntien pidemmän ajan talouskehitys näyttää heikolta. Korjausvelkaa kiinteistöistä on runsaasti ja jäsenmäärän väheneminen laskee vääjäämättä tu0ttoja. Lisäksi kirkon eläkemenot nousevat.

Koska viime vuoden tilinpäätös oli kuitenkin hyvä, suunnitelmissa on tehdä kesäkuussa kokoontuvalle kirkkovaltuustolle ehdotus sopeuttamis- ja kehittämisrahasta, jolla seurakunnat voivat varautua tulevaan. Lisäksi on tarkoitus ohjata rahoja useiden kiinteistöjen sisäilman parantamiseen.

Jaa tämä artikkeli: