Vapaaehtoisia kuuntelijoita kaivataan auttamistyöhön
Kuva: Jarkko Peltoluhta

Kuva: Jarkko Peltoluhta

Vapaaehtoisia kuuntelijoita kaivataan auttamistyöhön

Jokaista tarvitaan johonkin. Tällä hetkellä vapaaehtoistyöntekijöitä etsitään kolmeen tärkeään auttamis- ja kohtaamistyöhön seurakuntiin pääkaupunkiseudulla.

Kampin kappeli, Palveleva puhelin ja Palveluoperaatio Saapas etsivät uusia vapaaehtoisia päivystäjiä pääkaupunkiseudulle.

Palvelevaan puhelimeen tulee vuosittain koko maassa 50 000 soittoa. Pääkaupunkiseudullakin puhelin soi yli 10 000 kertaa ja varsinaisia keskusteluja käytiin viime vuonna lähes 7000. Palvelevassa netissäkin vastattiin yli 1 400 viestiin.

”Palveleva puhelin perustettiin 1964. Se on vanhin tukipuhelimista ja edelleen elinvoimaa täynnä”, kertoo Palvelevan puhelimen pastori Raija Narvila Helsingin seurakuntayhtymästä.

Pääkaupunkiseudun Palvelevassa puhelimessa toimii noin sata vapaaehtoista. Narvilan mukaan vapaaehtoisia motivoi muun muassa se, että antaessaan saa, mikä on tutkimuksissakin todettu.

”Monet kertovat myös omien vuorovaikutustaitojensa parantuneen ja he arvostavat Palvelevan puhelimen koulutuksia ja valmennuksia, joissa voi oppia jotain myös omasta itsestään.”  

Miehet löytäneet Palvelevan puhelimen

Palvelua käyttävät pääkaupunkiseudulla erityisesti miehet, joita soittajista on 61,7 prosenttia.

”Miesten osuutta selittänee matala kynnys ja se, että voi nimettömänä soittaa ja puhua asioistaan. Esimerkiksi Palvelevaan nettiin kirjoittavista suurin osa on naisia.”

Soittajien kanssa keskustellaan eniten ihmissuhteista: reilussa 42 prosentissa puheluista käsiteltiin erilaisia ihmissuhteisiin liittyviä asioita. Toiseksi eniten, lähes kolmanneksessa puheluista, käsiteltiin sairautta.

”Puhelut kestävät noin viidestä minuutista 50 minuuttiin. Keskimäärin noin parikymmentä minuuttia. Mutta lyhyitäkin puheluita on paljon, joku soittaa vain toivottaakseen hyvää yötä tai pyytääkseen rukousta.”


Yksinäisyys kuuluu myös Palvelevassa puhelimessa

Elämän olosuhteita, kuten työelämää, asumista tai taloudellista tilannetta, käsiteltiin vajaassa kolmasosassa puheluista. Reilussa neljänneksessä puheluita käsiteltiin perimmäisiä kysymyksiä ja lähes yhtä usein yksinäisyys nousi esille. Toistuvasti soittavia on noin 45 prosenttia.

"Yksinäisyys on soittojen keskeinen aihe. Monella soittajalla ei ole ketään muuta kelle soittaa”, kertoo yksi päivystäjistä. Kirkon palvelevan puhelimen vapaaehtoiset päivystäjät auttavat rikkomaan yksinäisyyden muuria.

Palvelevan puhelimen päivystäjäksi on sopiva, jos noudattaa vaitiolovelvollisuutta, oma elämäntilanne on tällä hetkellä tasapainossa, ja pystyy päivystämään ilta-aikaan 3–10 tuntia kuukaudessa.

Kirkon keskusteluavun kanavina ovat Palvelevan puhelimen lisäksi netti, chat ja kirje. Päivystystä tehdään yli 40 paikkakunnalla ympäri Suomea.


Kampin kappeli. Kuva: Katri Saarela

Kampin kappeliin ihmisiä kohtaamaan

Kampin kappelissa vapaaehtoiset toimivat kappelin aulassa vastaanottamassa ja tervehtimässä tulijoita. Kappelin vapaaehtoisiksi otetaan sosiaali- tai terveydenhuollon tai kirkon alojen ammattilaisia tai opiskelijoita, joilla on valmius keskustella kävijän kanssa hänen elämänkysymyksistään.

Kampin kappelissa on ollut vapaaehtoisia ensimmäisestä vuodesta alkaen eli noin neljä vuotta. He toimivat kappelin aulassa vastaanottamassa kävijöitä ja ovat valmiita keskustelemaan niiden kävijöiden kanssa, jotka sitä toivovat. Samaa työtä kappelin aulassa tekevät työntekijät. 

”Emme tulisi toimeen ilman vapaaehtoisten apua. Ilman heitä kappelin henkilökunta ei voisi muun muassa pitää yhteisiä kokouksia, joissa kaikki työntekijät ovat paikalla yhtä aikaa. Vapaaehtoisillamme on sosiaalialan tai kirkon alojen koulutusta tai työkokemusta”, kertoo Kampin kappelin diakoni Anne Immonen.

Kappelilla on myös musiikkivapaaehtoisia, jotka vastaavat musiikista perjantai-iltojen iltahartauksissa. Kappelissa ei ole soittimia valmiina ja tilan akustiikka on ainutlaatuinen. Siksi kappeliin sopivat erinomaisesti akustiset soittimet ja laulu. Myös musiikkivapaaehtoiset ovat musiikin ammattilaisia, opiskelijoita tai pitkään musiikkia harrastaneita. 

”Vapaaehtoisemme ovat taitavia, luotettavia ja sitoutuneita yhteiseen työhömme ja koemme heidät työtovereiksemme. Meillä on vapaaehtoisia, jotka ovat olleet mukana kappelin työssä sen alkuajoista lähtien ja tuntevat hyvin sekä talon että toimintatapamme. Kampin kappelin vapaaehtoiset ovat yksi työmme jatkuvia ilonaiheita.”

Hakuaika kevään 2017 vapaaehtoisten valmennukseen on voimassa 15.11.2016 asti. Hakemuksen Palvelevaan puhelimeen tai Kampin kappeliin voi täyttää osoitteessa helsinginseurakunnat.fi/pp. Yksilö- ja ryhmähaastattelut järjestetään joulukuussa ja prosessinomainen valmennus sijoittuu tammi-toukokuuhun 2017.

Vai nuorten pariin Saappaan kanssa?

Snellun eli Helsingin seurakuntien erityisnuorisotyön Saapas-ryhmä liikkuu Helsingin keskustassa ja lähiöissä perjantai-iltaisin ja nuorten joukkokokoontumisissa noin kello 19–02. Ensisijaisesti Palveluoperaatio Saapas toimii alle 18-vuotiaiden nuorten parissa nuorten suosimilla oleskelupaikoilla.

Saapas osallistuu myös Helsingin kaupungin nuorisohuolto-operaatioihin. Nuorille tarjotaan luottamuksellista aikuiskontaktia, ensiapua sekä tarvittaessa ohjausta muiden hoito- ja tukitoimien piiriin.

Saapaslaiset ovat nuoren tukena monenlaisissa tilanteissa. Joskus kyse on akuuttiin hätään vastaamisesta, kuten ensiavusta tai kuljettamisesta kotiin, sairaalaan tai muualle. Toisinaan nuori tarvitsee vierelleen aikuista läsnäolijaa elämänsä kysymyksiä pohtiessaan. Usein kyse on kuitenkin arkisemmista asioista, kuten kuulumisten vaihtamisesta nuorten kanssa.

Saappaaseen koulutetaan vuosittain uusia vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka jo koulutuksen aikana päivystävät kadulla yhdessä erityisnuorisotyönohjaajan kanssa.

Saapas-kurssi sisältää koulutusta vuorovaikutustaidoista, ensiavusta, kriisityöstä, tietoa päihteistä ja hoitoverkostoista. Seuraava Saapaskurssi alkaa alkuvuodesta 2017. Lisätietoja saat Snellusta p. 09 2340 2352 ja nettisivuilta.

Katupäivystysten lisäksi Saapas päivystää myös netissä. NettiSaappaan vapaaehtoisia koulutetaan aina syksyisin ja toimintaan voi hakeutua mukaan kuka tahansa Saapas-kurssin jo muuten käynyt henkilö. NettiSaapas päivystää Suomi24:n 16+ chatissa, sieltä löydät Saapaslaisia joka keskiviikko kello 18–21. NettiSaappaan koulutuksesta kiinnostuneet Saapaslaiset voivat olla yhteydessä Snellun työntekijöihin sanna.l.parkkinen@evl.fi tai hkettusaari@evl.fi.

Jaa tämä artikkeli:

Kommentoi