null Vartin retriitti: Varjele vapautta

Kuva: Lotta Numminen

Kuva: Lotta Numminen

Vartin retriitti: Varjele vapautta

Vapaus on useimpien ihmisten unelma. Jotkut tosin tarvitsevat sitäkin enemmän turvallisuutta, jonka mukautuminen toisten tahtoon antaa. Toisille taas riittää oma vapaus.

On hyvä välillä kerrata 10.12.1948 YK:n kolmannessa yleiskokouksessa hyväksyttyä Ihmisoikeuksien julistusta. Se alkaa näin: "Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä."

"Minulla on unelma", julisti amerikkalainen kansalaisoikeustaistelija Martin Luther King elokuussa 1963 ja uneksi päivästä, jolloin musta ja valkoinen voisivat istua vapaina ja tasa-arvoisina samaan pöytään.

Sama henki ja päämäärä nousevat kirkon opetuksesta. "Usko Kristukseen vapauttaa ihmisen perustamasta elämäänsä omien tekojen, perinnäissääntöjen ja toisten ihmisten mielipiteiden varaan. Kristus päästää seuraajansa vapauteen ihmisten asettamista rajoituksista mutta sitoo heidät totuuteen ja rakkauteen. Kristuksen rakkaus näyttää suunnan kristityn elämälle, teoille ja valinnoille", sanotaan kirkkovuosikalenterissa.

Ei siis tarvita tiukkoja ohjesääntöjä eikä valmista tiekarttaa valmiista ratkaisuista puhumattakaan. On vain velvoite elää ja etsiä totuutta, kuunnella, mitä rakkaus vaatii, ja varjella sisimpänsä vapautta ymmärtää ja toimia oikein.

Tämä on tärkeää, sillä totuuden etsintä tukehtuu helposti sokeuteen ja laiskuuteen. Kovuus ja ahneus hiljentävät rakkauden. Sen jälkeen omasta vapaudesta on vain hyvin vähän jäljellä.

Jaa tämä artikkeli: