Verottaja elää menneisyydessä

Verottaja elää menneisyydessä

Verottajan linjauksen mukaan kotitalousvähennystä ei voi käyttää palveluissa, jotka tuotetaan etäyhteyden kautta. Toimintatapa on ristiriidassa vanhuspalvelulain hengen sekä hallituksen tietoyhteiskuntakaaren esityksen kanssa. Vanhuspalvelulain yhtenä tavoitteena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista.

Samalla, kun hallitustasolla pohditaan uusien teknologioiden hyödyntämismahdollisuuksia, verottaja elää menneisyydessä. Jos aidosti haluamme edistää vanhusten kotona asumista, täytyisi kaikkien osapuolien puhaltaa samaan hiileen.

Palvelumme käyttäjä saa etänä apua esimerkiksi verkkopankin ja verkkokaupan käytössä. Käyttäjille järjestetään verkon kautta kursseja, joissa yhdessä opetellaan turvallista internetin käyttöä. Nämä eivät ole kotitalousvähennyskelpoisia. Jos kurssit ja opastus järjestettäisiin vanhuksen kotona, kustannukset muuttuisivatkin vähennyskelpoisiksi.

Maailma oli vuosia sitten erilainen, kun virtuaalimaailma oli vielä uutta ja tulossa. Mutta nyt etämahdollisuuksien kanssa on eletty useita vuosia.

Harri Väyrynen
toimitusjohtaja
SenioriPC

 

Jaa tämä artikkeli: