Viisas yhdistää tiedon ja rakkauden

Viisas yhdistää tiedon ja rakkauden

Rakkaus on lämpöä, kauneutta, vastuuta ja aloitteellisuutta. Se on hyvää sisäistä toimintaa, joka näkyy toisten huomion ottamisena ja hyvinä tekoina.

Rakkaudellisuus merkitsee hyvää tarkoitusperää ja on siten yhteydessä universaalin eettisyyden kanssa. Elämän edellytys, sisältö ja merkitys ovat rakkaudessa.

Leo Tolstoi kirjoitti, että vain rakkaudessa esiintyy totuus. Tämä tulee esille myös terapiassa siten, että vain rakkaudellisuudessa esiintyy tietoisuus.

Asiakas saa yhteyttä tasapainoonsa, itseensä siinä määrin kun hän sallii tietoisuutta ongelmistaan ja madollisuuksistaan. Dostojevski kuvasi ihmisen ristiriitaisuutta todetessaan: Missä ei ole rakkautta, ei ole järkeäkään. Toisaalta: Jota eniten rakastat, häntä loukkaat ensimmäiseksi.

On viisasta toimia rakkaudellisesti. Vaikka tuntisi välinpitämättömyyttä ja kateutta, voi toimia tiedostaen kielteiset tarkoitusperät ja tunnetoiminnat. Elämän tarkoitus on rakkaudessa. Viisaus on sitä, kun ihminen yhdistää tiedon ja rakkauden.

Laila Pesonen

Jaa tämä artikkeli: