Vuoden kristillinen kirja kertoo papeista jatkosodassa

Vuoden kristillinen kirja kertoo papeista jatkosodassa

Vuoden kristillinen kirja 2014 on yhteiskuntatieteiden tohtori Jouni Tillin teos Suomen pyhä sota, papit jatkosodan julistajina.

Tillin mielenkiinnon kohteina ovat uskonnon ja politiikan välinen suhde, sotiin liittyvä historiapolitiikka sekä uskonnollinen retoriikka. Suomen pyhä sota kuvaa pappien ristiriitaista tilannetta jatkosodassa: miten kristityn pitää toimia, kun esivalta käskee tappamaan? Talvisodassa oli ollut kyse puolustautumisesta, mutta jatkosodassa Suomi hyökkäsi.

Perustellakseen sodankäynnin papit alkoivat puhua pyhästä sodasta, ristiretkestä Itä-Karjalaan. 1940-luvun Suomessa uskonnollinen retoriikka oli useimmille tuttua, pappeja pidettiin arvossa ja heidän sanaansa kuunneltiin. Kun sodan suunta kääntyi, saarnatkin muuttuivat: tappiot johtuivat synnistä ja aluemenetykset olivat Jumalan rangaistus.

Papit tasapainoilivat päättäjien ja sotilaiden välissä. He valoivat taistelutahtoa ja lohduttivat vastoinkäymisissä mutta myös muokkasivat sotilaiden mielialoja tukemaan Suomen kulloisiakin tavoitteita.

Voittajan valitsi kirjailija ja äidinkielenopettaja Pauliina Rauhala.

”Suomen pyhä sota tarjoaa kiinnostavan näkökulman jatkosotaan. Teos osoittaa, kuinka erottamattomasti uskonnollinen ja isänmaallinen julistus kietoutuivat yhteen. Se nostaa esiin ylevän uhriretoriikan ja julman sotatodellisuuden välisen ristiriidan. Se johdattaa pohtimaan tärkeää kysymystä oikeutetusta sodasta kristillisessä perinteessä. Se näyttää hätkähdyttävällä tavalla, kuinka suurten kollektiivisten kertomusten jälkeen syyllisyys ja vastuu jäivät yksilön kannettavaksi”, Rauhala perustelee valintaansa.

Jaa tämä artikkeli: