null Vuosaareen uusi kirkkoherra

Vuosaaren parhaaksi. Juhani Koskelin, Eija Kallinen ja Jussi Mäkelä esittäytyvät omilla verkkosivuillaan osoitteissa www.juhanikoskelin.com, www.eijakallinen.net ja www.jussimakela.info. Kuva: Jukka Granström

Vuosaaren parhaaksi. Juhani Koskelin, Eija Kallinen ja Jussi Mäkelä esittäytyvät omilla verkkosivuillaan osoitteissa www.juhanikoskelin.com, www.eijakallinen.net ja www.jussimakela.info. Kuva: Jukka Granström

Vuosaareen uusi kirkkoherra

Töihin hakee kolme ehdokasta, joilla on edessään vielä runsaasti työvuosia.

Kysymykset:

1. Minkä sortin teologi olet?

2. Millaista kokemusta sinulla on johtamisesta?

3. Mitä vuosaarelaiset kaipaavat seurakunnalta eniten?

4. Mainitse yksi epäkohta Vuosaaren seurakunnassa ja mitä sille pitäisi tehdä.

 

Juhani Koskelin, 1. vaalisija

49-vuotias Vantaan seurakuntayhtymän johtava perheneuvoja ja pastori on myös työnohjaaja. Hän on suorittanut Johtamistaidon erityisammattitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon.

Juhani Koskelin on toiminut Vuosaaren seurakuntapappina vuosina 1988–2000. Perheneuvojana hän on ollut Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksessa 2000–2007. Helmikuusta 2007 alkaen Koskelin on toiminut johtavana perheneuvojana Vantaan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksessa.

1. Korostan armoa ja evankeliumia sekä apua tarvitsevien auttamista. Joissakin asioissa etsin tuoreutta. On tärkeää pysyä ajan hermolla, kun mietitään uusia toimintamuotoja kuten netin hyödyntämistä.

Toisissa asioissa luotan tuttuun ja hyväksi havaittuun – kuten kirkollisten toimitusten hyvään hoitamiseen. Asioista tulee käydä monipuolista keskustelua. Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on oleellista, jotta monenlaiset ihmiset löytäisivät liittymäkohtia seurakuntaan. Rukous erilaisten haasteiden äärellä on keskeistä.

2. Olen toiminut esimiehenä nykyisessä tehtävässäni johtavana perheneuvojana. Aiemmin Meri-Rastilan aluepappina toimin silloisen työtiimin vetäjänä.

3. Uskon vuosaarelaisten kaipaavan toivoa ja rohkaisua. Toisaalta arvelen, että vuosaarelaiset odottavat seurakunnalta mielekkäitä vapaaehtoistehtäviä ja auttamistapoja.

4. Työvoiman määrä on olemassa oleviin haasteisiin nähden liian pieni. Siksi työtä tulee edelleen priorisoida ja etsiä yhteistyömahdollisuuksia paikallisten toimijoiden ja vapaaehtoisten kanssa.

 

Eija Kallinen, 2. vaalisija

54-vuotias Nuorten Keskus ry:n pääsihteeri ja rovasti johtaa valtakunnallisen nuorisotyön palvelujärjestöä. Eija Kallinen on toimittanut kasteita, häitä, hautaan siunaamisia ja messuja pappisvihkimyksestään lähtien.

1. Olen hyvin käytännöllinen teologi. Sen mitä julistamme ja opetamme seurakunnassa, pitäisi näkyä myös arjen valinnoissa ja teoissa. Minulle on tärkeää yhteyden rakentaminen, erilaisuuden arvostaminen ja luottamus armolliseen Jumalaan.

2. Olen työskennellyt 20 vuotta pääsihteerinä Nuorten Keskuksessa. Vastaan järjestön toiminnasta, taloudesta, henkilöstöstä, hallinnosta sekä laajasta yhteistyöverkostosta.

3. Vuosaaren seurakunnan visiona on ”Jumalan rakkauden vastaanottaminen ja viestittäminen sanoin ja teoin”. Noihin sanoihin on tiivistetty seurakuntalaisten syvin kaipaus suhteessa seurakuntaan. Vuosaarelaiset itse tietävät kuitenkin parhaiten, millaisen muodon tuo kaipaus kulloinkin saa heidän elämässään.

4. Vuosaaressa on todellisuutta tänään se, minkä muut seurakunnat kohtaavat vasta tulevaisuudessa. Seurakunta on monikulttuurinen, sen alueella asuvista ihmisistä iso osa ei kuulu kirkkoon, yli 65-vuotiaiden osuus seurakuntalaisista on suuri ja lisäksi alueella asuu paljon lapsiperheitä.

Mikään edellä mainitusta ei ole minusta epäkohta tai ongelma, mutta haaste se on. Toivon, että seurakunnan työntekijöillä ja luottamushenkilöillä on rohkeutta vastata noihin haasteisiin ennakkoluulottomasti ja uusia mahdollisuuksia löytäen.

 

Jussi Mäkelä, 3. vaalisija

40-vuotias Vuosaaren seurakunnan seurakuntapastori on myös kauppatieteiden kandidaatti. Jussi Mäkelä on vuodesta 2005 lähtien ollut Vuosaaressa pappina, mitä ennen hän toimi viisi vuotta Mikaelin seurakunnassa. Hän on ollut yliopiston tuntiopettajana ja tehnyt Vantaan seurakunnille jumalanpalvelustutkimuksen. Mäkelä on myös myynyt elintarvikkeita, kodinkoneita ja vaatteita.

1. Teologiani ydin on niin sanottu pienoisevankeliumi: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa…” Tätä sanomaa viedään parhaiten eteenpäin iloisesti.

Pyrin noudattamaan kultaista sääntöä: ”Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille.” Oli ihminen sitten kristitty, ateisti tai muulla tavalla uskova, hän ansaitsee tulla kohdelluksi hyvin. Tärkeää on, että hyväksymme toisemme sellaisina kuin olemme.

2. Olen johtanut Vuosaaren rippikoulutyötä viimeiset viisi vuotta. Sitä ennen vastasin lähetys- ja nuorisotyöstä Mikaelissa. Johtamisen opiskelun aloitin jo 20 vuotta sitten kauppakorkeakoulussa. Olen kannustava ja kuunteleva johtaja.

3. Riippuu seurakuntalaisesta, mitä hän seurakunnalta kaipaa. Yksi toivoo, että seurakunta on olemassa, kun sitä tarvitaan. Toinen toivoo, että seurakunta hoitaa elämän tärkeät juhlat rakkaudella ja taidolla. Kolmas toivoo, että kirkossa saa kohdata Pyhän. Seurakunta on ihmistä varten eikä ihminen seurakuntaa varten.

4. Resurssipula on selkeä epäkohta. Vuosaaressa on kokoonsa nähden liian vähän diakonin virkoja. Seurakunta tarvitsisi myös lähetyssihteerin. Uuden viran saamisessa kyse on rahasta, mutta diakonia- ja lähetystyö ovat kirkon perustehtäviä. Niitä ei saisi laiminlyödä.

Tommi Sarlin

 

Äänestää voi kirkolla  ja Columbuksessa

Vuosaaren kirkkoherran vaalin ennakkoäänestys on 23.–28.5. kello 9–18 Vuosaaren seurakunnan kirkkoherranvirastossa. Samalla viikolla on mahdollisuus erityistapauksissa myös kotiäänestykseen.
Varsinaiset vaalipäivät ovat sunnuntaina 30.5. kello yhdentoista messun jälkeen kello 12.30–19 kirkolla. Toinen äänestysmahdollisuus on maanantaina 31.5. kello 13–19 Katukappelissa Kauppakeskus Columbuksessa.

Vaalitulos julkaistaan Vuosaaren kirkossa maanantaina 31.5. kello 21. Ja Vuosaaren seurakunnan nettisivuilla. Kirkko ja kaupunki kertoo vaalin tuloksen näillä verkkosivuilla tiistaina 1.6. osoitteessa.

Äänioikeutettuja ovat kaikki, jotka ovat Vuosaaren seurakunnan jäseniä
21.3. ja jotka ovat täyttäneet 18 vuotta 30.5. mennessä.

Äänestäessä tulee esittää henkilöllisyystodistus.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.