null Yhä nuoremmat hakeutuvat perheneuvontaan

Yhä nuoremmat hakeutuvat perheneuvontaan

Yhä nuoremmat hakeutuvat kirkon perheneuvontaan. Viime vuonna suuri osa neuvottelukeskusten asiakkaista oli 30–39-vuotiaita pienten lasten vanhempia. Myös 18–29-vuotiaiden osuus asiakaskunnassa on kasvanut.

”Yhä nuorempien hakeutuminen perheneuvontaan on todennäköisesti osittain seurausta siitä, että kynnys hakea apua perheen ja parisuhteen ongelmiin on madaltunut. Osittain se kertoo pikkulapsivaiheen kuormittavuudesta ja haasteellisuudesta. Pikkulapsivaiheen vaikutus näkyy myös siinä, että uusien avioliitojen elinkaari on yhä lyhyempi”, kertoo kirkkohallituksen kasvatus ja perheasiat -yksikön johtaja Päivi Kähkönen.

Perheneuvonnassa käy verrattain paljon myös senioripareja. Kirkon perheneuvonta on käytännössä ainoa paikka, josta ikääntyneemmät ihmiset voivat saada maksutonta parisuhdeneuvontaa.

Yleisimmät syyt hakeutua perheneuvontaan ovat parisuhteen vuorovaikutusongelmat, eroon liittyvät kysymykset, elämänvaihekriisit, ongelmat sukulaisuus- ja muissa lähisuhteissa sekä uskottomuus.

”Perheneuvonnan asiakaskunnassa on yhä enemmän perheitä, joiden elämässä on samanaikaisesti hyvin monenlaisia haasteita.”

Myös miehet hakevat
aktiivisesti apua

Kirkon perheneuvonnan asiakkaista 58 prosenttia on naisia ja 42 prosenttia miehiä. Yhä useammin miehet ovat yhteydenottajia ja ensimmäisen keskusteluajan varaajia.

”Kirkon perheneuvonta tavoittaa erinomaisesti parisuhdeongelmiinsa apua hakevat miehet. Muissa auttamisjärjestelmissä miesten osuus asiakaskunnasta on huomattavasti alhaisempi. Todennäköisesti se, että perheneuvojakunnassa on paljon miestyöntekijöitä, madaltaa miesten kynnystä hakeutua perheneuvontaan”, sanoo Päivi Kähkönen.

Perheasiain neuvottelukeskuksissa on myös lisätty työparityöskentelyä eli työtä tehdään mies-naistyöparina.

Ihmissuhteiden päättymisiltä ja eroilta ei aina tuesta ja avustakaan huolimatta voida välttyä. Erotilanteessa on tärkeää, että lapsi säilyttää toimivat ja pysyvät suhteet molempiin vanhempiinsa.

Perheneuvontatyön keskiössä on erotilanteessa erityisesti vanhemmuuden tukeminen ja eron vaikutusten ymmärtäminen lasten näkökulmasta.

Kysyntä ylittää
tarjonnan

Monilla paikkakunnilla kirkon perheneuvontapalvelujen kysyntä ylittää tarjonnan, niin myös Espoossa. Viime vuonna asiakkaita oli koko maassa yli 16 500. Espoon perheasiain neuvottelukeskuksen asiakasmäärä oli 764.

Valtakunnallisesti asiakasmäärä väheni jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna, mikä osittain on seurausta ennaltaehkäisevän toiminnan lisääntymisestä.

Kirkko on tarjonnut perheneuvontapalveluja vuodesta 1944. Perheasiain neuvottelukeskukset tarjoavat ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. Palvelut ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Perheneuvojilla on vaitiolovelvollisuus. Suomessa toimii tällä hetkellä 43 perheasiain neuvottelukeskusta, joissa työskentelee yhteensä lähes 200 työntekijää.

Espoon perheasiain neuvottelukeskuksessa työskentelee 13 perheneuvojaa. Toimipisteet sijaitsevat Tapiolassa ja Leppävaarassa.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.