Yhteisvastuukeräys hämmentää

Yhteisvastuukeräys hämmentää

Haluaisin sanoa yhteisvastuukeräyksen mainoksen suunnittelijoille: Kuoleman läheisyydestä, vaikean sairauden lopullisuudesta sekä läheisten kivusta voidaan kertoa kuvin ja sanoin lempeästi ja koskettavasti.

Mielestäni tällä kertaa mainos ei onnistunut tehtävässään. Kuva oli ehkä traaginen Lemminkäisen äiti tämän päivän sairaalassa. Olen kuullut monen tuntevan ahdistusta tätä kuvaa katsellessa. Aivan kuin loppuun uupunut omainen ei tulisi autetuksi.

Jos on tarkoitus puhua hyvästä saattohoidosta, on tarpeen välittää näkemys elämän jokahetkisestä kauneudesta. Tärkeän asian ei tarvitse herättää ajatuksia ahdistuksen siivellä. On varmasti monia tapoja kuvata elämän arvokkuutta kuoleman hetkellä ja tärkeintä siinä – lähimmäisen rakastavaa välittämistä.

Reija Tynkkynen

 

Mainoksissa ja puheissa kerrotaan Yhteisvastuukeräyksen aiheena suomalaisille hyvä saattohoitoon ja elämä. Huomasin kuitenkin, että vain 20 prosenttia ohjautuu tähän, ja 80 prosenttia menee ulkomaille Guatemalaan.

Toki sielläkin on suuri tarve. Silti meillä kaikilla on oma lähipiirimme rakkain, ja kun täälläkin on suuria ongelmia, niin ihmettelen kyseistä jakoa. Jaon tulisi olla päinvastoin. Tunnen itseni ja meidät suomalaiset huijatuksi ja peruin lahjoitusajatukseni. Miksi näin?

Syöpää sairastava isoäiti

 

Edellisen johdosta: Yhteisvastuu on nimensä mukaisesti yhteistä vastuuta heikoimmassa asemassa olevista lähimmäisistämme lähellä ja kaukana.

Keräyksen tuotosta 20 prosenttia ohjataan vuosittain valittavaan kotimaiseen erityiskohteeseen, joka tänä vuonna on TERHO-säätiön koordinoima saattohoitohanke. Sen lisäksi toiset 20 prosenttia tuotosta jää vuosittain Suomeen. Siitä taas puolet ohjataan kirkon ja puolet paikallisseurakuntien tekemään monipuoliseen avustustyöhön. Monet seurakunnat käyttävät oman osuutensa keräystuotosta kotimaanteeman mukaiseen työhön.

Tänä vuonna seurakunnat hankkivat keräysvaroin esimerkiksi saattohoidossa tarvittavia hoitovälineitä, kuten uusia kipupumppuja tai vaihtuvapaineisia patjoja osasto- ja kotisaattohoidon tarpeisiin omalla paikkakunnalla, järjestävät sururyhmiä tai kouluttavat vapaaehtoisia saattohoitotukihenkilöjä.

60 prosenttia keräyksen tuotosta ohjataan kansainväliseen diakoniatyöhön eli kaikkein köyhimpien ja heikoimmassa asemassa olevien auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun pitkäjänteisen kehitysyhteistyön kautta.

Kotimaanteeman valitsemista mainoskampanjan kärjeksi puolsi erityisesti se, että suomalaisen saattohoidon tila ja sen kehittämistarpeet haluttiin nostaa näkyvästi julkiseen keskusteluun. Yhteisvastuu on paitsi varainhankintaa, myös vaikuttamistyötä yhteiskuntamme epäkohtien korjaamiseksi.

Tapio Pajunen
keräysjohtaja, Yhteisvastuukeräys

 

Jaa tämä artikkeli: