null Auttaako hypnoosi oikeasti? – 10 kysymystä hypnoosista

Kuva: Thinkstock.

Kuva: Thinkstock.

Auttaako hypnoosi oikeasti? – 10 kysymystä hypnoosista

Voiko hypnoosista saada apua esiintymispelkoon tai riippuvuuksiin? Voiko kenet tahansa hypnotisoida? Psykologi, hypnoterapeutti Martti Tenkku vastaa.

1. Mitä hypnoosi on ja miten se vaikuttaa ihmiseen?

Hypnoosi on syvä rentoutumisen tila, joka usein muistuttaa unen ja valveen välimaastoa. Yleensä ihmiset kokevat hypnoosissa olemisen miellyttävänä.  Hypnoosin kautta päästään kosketuksiin ihmisen tahattoman olemisen kanssa. Tällöin tietyissä rajoissa ihminen itse tai terapeutti voi ohjata tahatonta toimintaa tavanomaista paremmin. Hypnoosiin ei voi jäädä, paitsi Aku Ankassa. Ilman ulkoista herättämistäkin ihminen väistämättä herää jonkin ajan kuluttua tai voi jopa herättää itsensä.

2. Voiko kuka tahansa hypnotisoida toisen henkilön, jos opettelee oikean tekniikan?

Kyllä, mikäli hypnotisoitava antaa siihen luvan. Hypnoosiin johdattamisen tekniikka on melko helposti opittavissa. Hypnoterapian antaminen vaatii koulutusta ja kokemusta sekä hoidettavien ilmiöiden ymmärtämistä.

3. Voiko kenet tahansa hypnotisoida? Ovatko jotkut herkempiä menemään hypnoosiin kuin toiset?

Useimmat ihmiset voidaan johdattaa hypnoositilaan, jos he itse sitä haluavat. On arveltu, että jopa 90 prosenttia ihmisistä voi saavuttaa jonkinasteisen hypnoositilan. On yksilöllistä, kuinka hypnoosiherkkä henkilö on ja kuinka kevyeen tai syvään hypnoosiin hän menee.

4. Mihin asioihin hypnoosista haetaan apua?

Hypnoosista voi olla apua esimerkiksi erilaisten pelkojen ja ahdistusten hoitamisessa, kivunlievityksessä sekä riippuvuuksista irti pääsemisessä. Sen avulla hoidetaan myös esiintymispelosta ja suorituspaineista kärsiviä. Myös urheilijat hakevat hypnoosista tukea suorituksiinsa. Lääkärit voivat käyttää hypnoosia muun hoidon tukena, kun potilaan rentouttaminen on tarpeen esimerkiksi pienissä toimenpiteissä. Hypnoosi voi auttaa myös synnytyspeloista kärsiviä.

5. Onko hypnoosista pitkäaikaista hyötyä?

Hoidon pysyvyys riippuu siitä, saadaanko ihmisen oma sisäinen mekanismi korjattua hoitoprosessissa. Jos vaikkapa esiintymispelkoa aiheuttava tekijä onnistutaan korjaamaan, tulos on periaatteessa pysyvä. Toisaalta esimerkiksi tupakoinnin kohdalla hypnoosi vain auttaa ihmistä irrottautumaan tupakasta sillä hetkellä. Pitkällä aikavälillä riippuu ihmisestä itsestään, alkaako hän tupakoida uudelleen.

6. Onko itsehoitoon tarkoitetuista hypnoosivideoista tai -äänitteistä hyötyä?

Myynnissä olevat tuotteet ovat aina standardipaketteja, jotka eivät aina välttämättä vastaa yksittäisen ihmisen tarpeisiin. Yleisesti ottaen esimerkiksi rentoutumiseen tähtäävistä äänitteistä voi olla jonkin verran hyötyä.

7. Ovatko lavahypnoosiesitykset harmittomia, vai voiko niihin osallistumisesta olla haittaa?

Lavahypnoosi on viihdettä, jossa ihmiset ovat vapaaehtoisesti mukana. Esityksiin osallistumisesta voi kuitenkin olla myös haittaa. Hypnoosissa ihmisen mielestä voi aueta arvaamattomia asioita, kuten vanhoja traumoja, ahdistusta ja ikäviä kokemuksia, joita ihminen ei aina osaa käsitellä. Esityksissä hypnoosissa olevalla saatetaan myös teettää asioita, jotka saattavat jälkeenpäin aiheuttaa muun muassa häpeää. Terveydenhuollon ammattilaiset eivät suosittele viihdehypnoosiin osallistumista.

8. Voiko ihmisen hypnotisoida vastoin tahtoaan tai saada hypnoosissa tekemään asioita, joita hän ei normaalisti tekisi?

Ihmistä ei voi hypnotisoida, jos hän ei sitä lainkaan halua. Periaatteessa ihmisen mieli myös panee jarrut pohjaan, jos hypnoosissa käsketään toteuttamaan asioita, jotka ovat vastoin hänen moraaliaan.

9. Käytetäänkö hypnoosia ilman riittävää asiantuntemusta tai väärin?

On hypnoosin väärinkäyttöä, jos ei hallitse siinä käsiteltäviä asioita. Selviä väärinkäytöksiäkin voi tapahtua. Esimerkiksi hypnoosissa tapahtuneesta hyväksikäytöstä on nostettu joitakin oikeusjuttuja.

10. Millaista vahinkoa osaamattomasti toteutusta hypnoosista voi olla?

Hypnoosityöskentely avaa ihmisestä joskus yllättäviäkin asioita. Jos traumaattista kokemusta ei osata käsitellä hypnoositilanteessa, voi syntyä uusi trauma. On myös vaarana, että hypnoosilla yritetään hoitaa sairautta, jota tulisi hoitaa aivan muilla tavoin. On turhaa rahan menoa, jos ihminen ei saa sitä apua, jota hakee.

Lue lisää samasta aiheesta: Kimmo Vehviläinen: Hypnoosi auttoi irti tupakasta.

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: