null Hypnoterapeutti Pia Puolakka auttaa uskonnollisissa yhteisöissä kärsineitä – miljoonan euron lahjoittaminen Star Wars -jedikirkolle on hänestä ”ihan okei”

Puheenjohtaja Pia Puolakka päätyi Uskontojen uhrien tuki ry:n toimintaan omien lapsuudenkokemustensa vuoksi.

Puheenjohtaja Pia Puolakka päätyi Uskontojen uhrien tuki ry:n toimintaan omien lapsuudenkokemustensa vuoksi.

Hyvä elämä

Hypnoterapeutti Pia Puolakka auttaa uskonnollisissa yhteisöissä kärsineitä – miljoonan euron lahjoittaminen Star Wars -jedikirkolle on hänestä ”ihan okei”

Ihmismieli pimeine puolineen kiinnostaa Uskontojen uhrien tuki ry:n uutta puheenjohtajaa Pia Puolakkaa. Siksi hän päätyi uskontojen, psykologian ja tieteellisen hypnoosin maailmaan.

Pia Puolakka on psykoterapeutti ja hypnologi, joka aloitti kesäkuussa Uskontojen uhrien tuki ry:n puheenjohtajana. Hän on vieraillut erilaisten hengellisten yhteisöjen tilaisuuksissa opiskeluajoistaan lähtien ja oppinut tuntemaan niin new age -suuntauksia ja skientologiaa kuin kristinuskoa eri yhteisöissä.

Puolakan mukaan ihmiset puhuvat uskostaan helposti, vaikka heidän yhteisöissään olisi epäkohtia. Hän haluaa olla avoin kuulemaan kaikkien yhteisöjen kantoja.

– Samankaltaisia väärinkäytöksiä voi olla niin työpaikoilla kuin uskonnollisissa yhteisöissä. On tärkeää kuulla aina kaikkia osapuolia.

Puolakan mielestä ihmisillä on tarve hengellisyyteen. He liittyvät mukaan hengelliseen toimintaan, jos se antaa vastauksia henkilön omaan maailmankuvaan. Liian tiukasti rajattu maailmankuva voi aiheuttaa ongelmia.

– Jos henkilö pitää omaa totuuttaan ainoana oikeana ja hyökkää muita vastaan, voi tapahtua pelottavia asioita, Puolakka sanoo.

Konfliktit vaikuttavat uskonnollisista yhteisöistä erkanemiseen. Puolakan mukaan niitä voi syntyä sekä liikkeen että henkilön sisällä. Jos liike ei enää vastaa kannattajan maailmankuvaa, hän voi vaurioitua.

Uhrit eivät ole uskonliikkeen vaan ihmisten uhreja.

- Uskontojen uhrien tuki ry:n puheenjohtaja Pia Puolakka

Ihmisellä on oikeus uskoa

Kiinnostuksensa vuoksi Puolakalla on hyvin tietoa Suomen uskonnollisista liikkeistä. Jotkut niistä saattavat vaikuttaa ulospäin sulkeutuneilta tai vihamieliseltä. Puolakan mukaan ne kertovat kuitenkin mielellään toiminnastaan vilpittömälle kysyjälle.

– Pieniä liikkeitä, kuten skientologiaa, on voitu lytätä mediassa. Siksi ne ovat varautuneita. Ymmärrän tuon epäluulon, mutta avoimuus on mielestäni tärkeää.

Suomessa on monia pieniä liikkeitä, jotka pysyttelevät näkymättömissä. Niillä on omat sääntönsä ja etiikkansa. Puolakan mielestä se on sopivaa, kunhan Suomen lakeja noudatetaan.

– Jos joku haluaa uskoa Star Warsista uskonsa ottaneeseen jedikirkkoon ja lahjoittaa sille miljoona euroa, se on Suomessa ihan okei. Uskonnonvapautta täytyy kunnioittaa, Puolakka sanoo.

Hän ei pidä siitä, että liikkeet leimataan niiden sisällä tapahtuneiden tekojen vuoksi. Tekijät ovat aina yksilöitä.

– Uhrit eivät ole uskonliikkeen vaan ihmisten uhreja.

Puolakka toivoo hengellisiltä liikkeiltä avoimuutta ja tervettä itsekriittisyyttä. Niiden avulla leimaamiselta ja totuuden vääristymiseltä voitaisiin välttyä.

Uhrin rooli ei sovi kaikille

Uskontojen uhrien tuki ry:n toimintaan Puolakka päätyi lapsuuden kokemustensa takia. Hänen isovanhempansa olivat hyvin uskonnollisia. Se väritti Puolakan maailmankuvaa negatiivisesti.

– Opin tekemään kaikesta hengellistä ja näkemään vain pahaa ympärilläni. Nyt olen käsitellyt tämän trauman enkä syytä ketään.

Puolakka pitää uhri-sanaa huonona, sillä se tekee kokemuksesta negatiivisen. Ihminen voi tuolloin jäädä miettimään, mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Omat kokemuksensa hän on kääntänyt voimavaroikseen. Hän ei kuitenkaan kuulu enää kirkkoon tai kannata mitään tiettyä uskontosuuntaa.

– Olen edelleen hengellinen ihminen, mutta pidän sen erillään työstäni. Silloin olen vain maallisen tieteen edustaja, Puolakka sanoo.

Psykologi auttaa sekä tekijöitä että uhreja

Puolakan ura psykologian parissa on monipuolinen. Hän on työskennellyt esimerkiksi vankilapsykologina Sukevalla, jossa hän yritti selvittää, miksi ihmiset toimivat niin kuin toimivat.

– Terapiassa keskityin etsimään syitä rikosten tekemiselle. Iso osa työstä tehtiin väkivaltakäyttäytymisen ja riippuvuuksien parissa.

Rikoksen tekijöitä pitää Puolakan mielestä auttaa, sillä siitä on apua myös uhreille. Uusimisriskin pienentäminen estää, tai ainakin hidastaa, uusien uhrien syntyä.

Opiskeluaikoinaan Puolakka tutustui tieteelliseen hypnoosiin. Hän on toiminut vuodesta 2013 lähtien hypnoterapeuttina ja käyttänyt alaan kuuluvia menetelmiä myös vankilapsykologin työssä.

Hypnoosilla on terapiamuotona negatiivinen kaiku. Puolakan mukaan siihen liittyy paljon ennakkoluuloja, eivätkä ihmiset pidä sitä tieteenä.

Osasyinä ennakkokäsityksiin ovat niin sanotut maallikohypnotisoijat, jotka eivät ole kouluttautuneet terveydenhuoltoalalle.

– Maallikoiden hypnoosia voi katsoa vaikka sirkuksessa. Väärin käytettynä hypnoosi voi kuitenkin aiheuttaa paljon vauriota, Puolakka selittää.

En halua käyttää uskontojen uhreihin ensimmäiseksi hypnoosia, sillä potilas on voinut olla sen kohde yhteisössään.

Hypnoosilla kurkistetaan mielen syvimpiin onkaloihin

Terapiatilanteessa potilaalle annetaan suggestio, jonka tarkoitus on saada tämä rentoutumaan. Tämän jälkeen hänet vaivutetaan hypnoosiin keskittymällä mielikuviin. Hypnoosissa voidaan palata ajassa taaksepäin hetkeen, jossa ongelma tapahtui.

– Hypnoosin avulla voidaan päästä ongelman ytimeen nopeammin kuin valveilla ollessa, Puolakka kertoo.

Puolakan mukaan hypnoosin elementtejä voi havaita myös uskonnollisten ryhmien tilaisuuksissa. Esimerkiksi karismaattisten ryhmien tapahtumissa saarnaus voi vaivuttaa kävijät joukkohypnoosin kaltaiseen tilaan.

– Jos henkilö ei ole täysin vakaa, hänen mielensä voi särkyä. Se on vaarallista.

Tieteellistä hypnoosia voi tarjota myös uskontojen uhreja hoitaessa. Se voi auttaa traumojen purkamisessa. Useammin hypnoosia käytetään kuitenkin maallisempien ongelmien, kuten tupakanpolton tai jännittämisen, lopettamiseen.

– En halua käyttää uskontojen uhreihin ensimmäiseksi hypnoosia, sillä potilas on voinut olla sen kohde yhteisössään. Mieltä ei pidä tökkiä turhaan.

Jaa tämä artikkeli: