Espoolainen äänesti ketterää päättäjää
Muutoksen tuulia? Äänestäjä ojensi vaalikuoren leimattavaksi sunnuntaina Espoon tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatalossa. Vaalikoneen mukaan uusista kirkkovaltuutetuista 21 suhtautuu homoparien vihkimiseen kirkossa myönteisesti ja vähintään 24 kielteisesti.

Muutoksen tuulia? Äänestäjä ojensi vaalikuoren leimattavaksi sunnuntaina Espoon tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatalossa. Vaalikoneen mukaan uusista kirkkovaltuutetuista 21 suhtautuu homoparien vihkimiseen kirkossa myönteisesti ja vähintään 24 kielteisesti.

Espoolainen äänesti ketterää päättäjää

Konservatiivit vahvistivat asemiaan, mutta tuoreen selvityksen mukaan uudet päättäjät eivät pelkää muutoksia.

Seurakuntavaaleissa valittiin 61 jäsentä Espoon yhteiseen kirkkovaltuustoon sekä jäsenet kunkin kuuden seurakunnan seurakuntaneuvostoihin.
Naisia valittiin yhteiseen kirkkovaltuustoon 31 ja miehiä 30. Valtuutettujen keski-ikä on 53 vuotta. Valtuutetuista 43 prosenttia ja seurakuntaneuvostojen jäsenistä 52 prosenttia on uusia.

Uurnilla kävi kaikkiaan 12,5 prosenttia espoolaisista äänioikeutetuista, 16 779 ihmistä. Äänestysvilkkaus jäi sekä Espoossa että Kauniaisissa hieman matalammaksi kuin vuoden 2010 vaaleissa, jolloin äänestysprosentti Espoossa oli tasan 14. Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa äänensä käytti 20,9 prosenttia ja Grankulla svenskassa 25,1 prosenttia äänioikeutetuista.
Konservatiivisten seurakunta-aktiivien Yhdessä matkalla -ryhmittymä sai 21 paikkaa eli runsaan kolmanneksen valtuustopaikoista. Yhdessä matkalla -listat keräsivät yhteensä 34,5 prosentin osuuden Espoon suomenkielisten seurakuntien äänistä.

Ryhmä vastustaa samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä kirkossa ja ajaa muun muassa lähetysmäärärahojen jakamista kaikille kirkon virallisille lähetysjärjestöille.
Uudistusmielisten Tulkaa kaikki -liike koki takapakkia ja sai yhteiseen kirkkovaltuustoon vain kolme paikkaa. Niin ikään liberaalien vihreiden listoilta valtuustoon valittiin kuusi ja demarien listoilta kolme henkeä. Nuorten ja partiolaisten listoilta valittiin kolme kirkkovaltuutettua.
Kokoomus menetti valtuustopaikkoja: puolueen listoilta nousi valtuustoon vain 14 edustajaa, kun viime vaaleissa paikkoja oli 22. Perussuomalaiset saivat valtuustoon yhden edustajan samoin kuin keskusta, jonka listoilta nousi valtuustoon Essen entinen päätoimittaja Simo Repo.

Seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoista kohtelua kirkossa ajava Tulkaa kaikki -liike sai seurakuntaneuvostoihin vain viisi omaa ehdokasta, mutta liikkeen mukaan sen ohjelman allekirjoittaneita ehdokkaita meni Espoossa läpi yhteensä 15.
Tuoreen Jäsen 360° -selvityksen mukaan liberaalit ehdokkaat menestyivät Espoossa ja jopa kirivät ehdokkuuksien määrään nähden, kun taas konservatiivit menettivät asemiaan. Pääkaupunkiseudun kirkkovaltuutetut erosivat merkittävästi muun Suomen valtuutetuista sekä asenteiltaan että elämäntavaltaan.
Kotimaa Oy:n tekemässä selvityksessä analysoitiin noin kuudentuhannen koko maassa valitun luottamushenkilön taustoja.
Espoolaisista luottamushenkilöistä 32 prosenttia kuuluu Jäsen 360° -selvityksen mukaan ”irrallisten” ryhmään. He ovat urbaaneita kuluttajia, joiden elämä on suomalaisittain nopeatempoista. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella irrallisiin lukeutuvien valtuutettujen määrä jää 17 prosenttiin.
”Irrallisten kirkkosuhde on muita ryhmiä ohuempi. Kuitenkin he ovat niin kiinnostuneita kirkosta, että moni oli valmis asettumaan ehdolle ja tuli myös valituksi”, jäsenyysasiantuntija Mikko Hormio toteaa.

Espoon vaalitulosta kallistaa liberaaliin suuntaan myös ”avomielisten” kirkkovaltuutettujen osuus, joka on 30 prosenttia valituista. Jäsen 360° -ryhmittelyssä avomielisiä luonnehtivat auttavaisuus, henkisyys, globaali vastuu ja halu toteuttaa itseään.
Hormion mukaan vaalitulos antaa viitteitä siitä, että ”Usko hyvän tekemiseen” -kampanja vetosi suurissa kaupungeissa juuri avomielisten ryhmään ja houkutteli heitä sekä ehdokkaiksi että vaaliuurnille.
Jäsen 360° -analyysissa liberaali ja konservatiivi ovat hieman eri asioita kuin kirkkopoliittisessa uutisoinnissa. Liberaaleja irrallisten ja avomielisten ryhmiä yhdistävät muun muassa tasa-arvon kokeminen tärkeäksi ja kokeilunhaluinen elämänote.
”Espoossa luottamushenkilöiksi valittiin porukkaa, josta löytyy suhteellista ketteryyttä ja muutosvalmiutta. On kuitenkin vaikea ennustaa, minkälaisissa teemoissa muutosvalmius tulee esiin”, Hormio tiivistää.

Sen sijaan konservatiivisia ”uskollisten” ja ”maltillisten” ryhmiä yhdistävät Jäsen 360° -ryhmittelyssä kiinteä kirkkosuhde, varovainen elämänasenne ja nopeiden muutosten vieroksuminen. Näihin ryhmiin kuuluvat seurakuntalaiset eivät toivo maailmaan nopeita muutoksia.
Konservatiivisemmat ryhmät menestyivät hyvin pääkaupunkiseudun ulkopuolella, ja niinpä koko Suomen vaalitulos enteilee kirkollisen elämän pysymistä perinteisillä urilla.
”Kehä kolmosen ulkopuolella seurakuntalaisten enemmistö toivoo kirkolta pysyvyyttä ja vakautta. Nämä valtuutetut eivät tee kirkossa vallankumousta”, Hormio sanoo.
Jäsen 360° -analyysi nosti esiin yllättävän piirteen, joka toistuu kaikkialla Suomessa: miehet lähtevät mukaan kirkon luottamustehtäviin täytettyään kuusikymmentä vuotta.
Sekä pohdiskellen uskoon suhtautuvien avomielisten että oppiin pitäytyvien uskollisten miesten osuus valtuutetuista on moninkertainen koko väestöön verrattuna.
”Näyttää siltä, että miesten kiinnostus kirkossa vaikuttamiseen nousee iän myötä riippumatta siitä, miten lähellä kirkkoa he olivat aikaisemmin”, Hormio sanoo.
Jäsen 360° -palveluja tuottava Kotimaa Oy on Essen kustantaja.

Jaa tämä artikkeli: