Haltioituminen

Haltioituminen

Kesän yksinäisillä Lapin-vaelluksillani saavutan mielentilan, johon tuskin koskaan arjessa yllän. Olen keskellä jylhää pohjoista erämaata. Lähimpään ihmiseen saattaa olla kilometrien matka. Koskemattoman luonnon kauneus häikäisee mieleni. Tunnen olevani pieni ja katoavainen olento jonkin äärettömän ja ikuisen keskellä – mutta silti jollain erityisellä läsnäolon tavalla siitä osallinen.

Tällainen kokemus on perusvireeltään olennaisesti uskonnollinen. Kyse on haltioitumisesta.

Haltioituminen on eräänlaista humaltumista silkasta olemassaolon kokemuksesta. Se on oman subjektiivisuuden hämärtymistä ja tunnetta siitä, että on kokemuksellisessa yhteydessä jonkin inhimillisen ymmärryksen ylittävän kanssa.

Haltioitumisen saattaa laukaista yhtä hyvin kirkkosali, luonto kuin vaikkapa voimakas taide-elämys. Kyse on kauneuden kohtaamisesta ja sen puhtaasta aistimisesta. Puhtaasta sikäli, että haltioituessamme emme ole vielä löytäneet sanoja ja käsitteitä kuvaamaan meidät vallannutta ihastuksen tunnetta.

Ihmiselle on ominaista pyrkiä selittämään omia havaintojaan. Ihminen luo käsitteitä, teorioita ja malleja, joilla kuvata itselleen ymmärrettävällä tavalla olevaista maailmaa. Ilman käsitteellistämistä ja luokittelua ihminen ei pystyisikään jäsentämään aistimuksiaan.

Silti vaarana kaikissa inhimillisissä selitysyrityksissä on itse kokemuksen laimentuminen. Kykymme haltioitua heikkenee, kun alamme tarkastella maailmaa itse kehittämiemme käsitteiden kautta. Käsitteet saattavat myös alkaa elää omaa elämäänsä ja pahimmillaan kadottaa yhteytensä siihen maailmaan, jonka kuvaamiseen ne alkujaan on luotu.

Olemassaolo on pohjimmiltaan arvoitus, jonka kaikenkattavaan ymmärtämiseen sekä aistihavaintomme että inhimillinen selityskykymme ovat auttamattoman riittämättömiä. Tämä olisi syytä hyväksyä ajattelumme reunaehdoksi siitä riippumatta, olimmeko uskonnollisia vai emme.

Silti jo oma rajallisuutemme itsessään antaa hyvän syyn nöyrän kunnioittavaan hiljentymiseen suuren mysteerin edessä.

Wille Rydman
wille@willerydman.fi
Kirjoittaja on helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu, joka ei häpeä tunnustautua konservatiiviksi.

Jaa tämä artikkeli: