null Kirjoituspyyntö: Viidennestä herätysliikkeestä irtautuminen

Puheenvuorot

Kirjoituspyyntö: Viidennestä herätysliikkeestä irtautuminen

Teen Åbo Akademin teologisen etiikan ynnä uskonnonfilosofian oppiaineessa ruotsinkielistä väitöskirjan jälkeistä tutkimusta viidennestä herätysliikkeestä irtautuneiden henkilöiden kokemuksista. Kerään tutkimustani varten kirjoituksia kaikenikäisiltä (täysi-ikäisiltä) henkilöiltä, joilla on ollut omakohtainen side viidenteen herätysliikkeeseen ja jotka kokevat erkaantuneensa siitä.

Olen kiinnostunut esimerkiksi seuraavanlaisista kysymyksistä: Mitkä syyt myötävaikuttivat jäsenyyteesi viidennessä herätysliikkeessä? Mitä liike ja sen jäsenyys merkitsivät sinulle? Mitkä syyt ja prosessit johtivat irtautumiseesi liikkeestä? Miten koit irtautumisen? Millaiseksi koet nykyisen suhteesi viidenteen herätysliikkeeseen ja suomalaiseen kristillisyyteen laajemminkin?

Pyydän sinua ensisijaisesti kirjoittamaan aiheesta. Voit kirjoittaa täysin vapaamuotoisesti, omin sanoin ja mistä tahansa näkökulmasta. Tekstisi ei tarvitse rajoittua edellä listattuihin kysymyksiin. Kirjoita mieluiten sähköisesti ja lähetä tekstisi sähköpostina tai sähköpostin liitetiedostona. Voit myös lähettää tekstisi kirjeenä. Voit kirjoittaa nimettömänä, mutta pyydän sinua mainitsemaan ikäsi ja sukupuolesi. Tekstin pituudella ei ole ala- tai ylärajaa. Voit kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Tutkimustulosten julkaisemisen yhteydessä kirjoituksista julkaistaan esimerkkiotteita. Niistä häivytetään henkilönimet ja muut tunnistamisen mahdollistavat tiedot. Tutkimushankkeen päätyttyä kirjoitukset arkistoidaan Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon mahdollista myöhempää tieteellistä tutkimusta varten. Tästä arkistoidusta aineistosta poistetaan mahdolliset tunnistamisen mahdollistavat tiedot. Mikäli et halua, että kirjoituksesi arkistoidaan, kerro se kirjoituksesi alussa. Tällöin hävitän kirjoituksesi tutkimusprojektini valmistuttua. Kirjoitustasi käsitellään luottamuksellisesti ja kirjoittajien anonymiteetti taataan.

Vastaan mielelläni kysymyksiin ja kiitän lämpimästi osallistumisestasi!

Eetu Kejonen

apurahatutkija

eetu.kejonen@abo.fi

puh. 041−700 3172

Åbo Akademi, Piispankatu 19, 20500 Turku

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee

Nuori hakee herätysliikkeestä varmoja vastauksia, mutta aikuistuessa tiukat normit ja ehdottomuus alkavat ahdistaa, arvioi entisiä viidesläisiä tutkinut Eetu Kejonen

Ajankohtaista Hengellisyys

Herätysliikkeen jättäminen ei useimmille tarkoittanut kristinuskosta luopumista, mutta heidän hengellisyytensä muuttui omaehtoisemmaksi ja yksityisemmäksi.