Kirkko kaatuu byrokratiaan, Ahti Hirvonen!

Kirkko kaatuu byrokratiaan, Ahti Hirvonen!

Suomen Yhdyspankin entinen pääjohtaja Ahti Hirvonen, 83, pelkää, ettei kankea kirkko pysty torjumaan taloutensa romahdusta.

Kirkon päättäjät eivät halua kuunnella totuutta, vaan hyssyttelevät asioita.

– Niin näyttää olevan, ja sitä minä ihmettelen. Kirkon pitäisi kertoa jäsenilleen avoimesti asioista ja kerätä ideoita sen kehittämiseksi.

Kirkosta eroaminen ei näy vielä kirkon taloudessa.

– Noin 70 prosenttia eronneista on ollut nuoria aikuisia, joilla ei vielä ole isoja tuloja. Vaikutus näkyy tulevina vuosina.

Kirkkoa uhkaa eläkepommi, mutta Kirkkohallitus vakuuttaa, että asiat ovat hoidossa.

– Kirkon eläkevastuuta ei voi verrata muihin eläkelaitoksiin. Valtiosta ja kunnista ei voi erota ja pääosalla muista yhteisöistä on eläkevakuutus. Kirkon on itse vastattava rahojen riittämisestä. Kirkon taloutta rasittaa yli kolmen miljardin euron kattamaton eläkevastuu. Kun kirkon jäsenmäärä laskee, pitää vähentää henkilökuntaa ja eläkkeillä on entistä vähemmän maksupohjaa. Asian korjaamiseksi pitää tehdä paljon enemmän kuin nyt on tehty.

Kirkon suurin uhka on byrokratia.

– Asioiden valmistelu moniportaisessa hallinnossa vie aikaa, hidastaa päätöksentekoa ja nostaa kustannuksia. Kirkon nettisivuilla sanotaan, että kirkolliskokous on kirkon parlamentti. Toisin kuin valtiolla, ei kirkolla ole varaa omaan eduskuntaan ja siihen, että asioista päätetään lakeja säätämällä. Kirkossa demokratian paikka on lähellä ihmisiä eli seurakunnissa.

Piispat ja arkkipiispa pitäisi määräaikaistaa.

– Kyllä. Demokraattisessa yhteisössä johtajat valitaan vaaleilla määräajaksi, vain diktatuureissa aika on rajoittamaton.

Jos kirkon sisäinen saneeraus ei onnistu, tarvitaan uusi kirkko.

– Minusta pitää ensin yrittää uudistaa kirkkoa, mutta jos se ei onnistu, uusi kirkko saattaa syntyä ilman kirkon johdon toimia. Nykyinen kankea järjestelmä saattaa ajaa kirkon taloudelliseen ja hallinnolliseen umpikujaan.

Taidat olla menneen ajan talousmies, jonka tiedot eivät ole ajan tasalla.

– En ole enää edes reservissä, olen jo nostoväkeä. Silti en allekirjoita väitettä. Toimin pitkään yritysjohtajana, ja siellä piti aina ajatella asioita eteenpäin. Kirkossa ajatellaan menneitä. Olen ymmärtänyt maallikkovastuuni kirkon jäsenenä niin, että tehtäväni on osaamiseni pohjalta rehellisesti kertoa, miltä asiat näyttävät.

Vaikka kirkko joutuisi konkurssiin, sen sanoma säilyy.

– Uskon siihen, mitä kirkko opettaa. Kirkko on juridis-hallinnollinen yksikkö, mutta myös uskonyhteisö, johon ihminen liitetään kasteessa. Maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa eivät tällaiset kriisit hetkauta. Ei luterilainen usko Suomesta häviä, vaikka nykykirkko ajautuisi selvitystilaan.

Jaa tämä artikkeli: