null Kirkkohallitus esittää avioliiton ikärajaksi 18 vuotta

Kirkkohallitus esittää, että suomi luopuu poikkeuslupamenettelystä, joka sallii alaikäisten avioliitot.

Kirkkohallitus esittää, että suomi luopuu poikkeuslupamenettelystä, joka sallii alaikäisten avioliitot.

Kirkkohallitus esittää avioliiton ikärajaksi 18 vuotta

Lausunnossa todetaan, että lainsäädännön tehtävänä tulisi ensisijaisesti ennaltaehkäistä lapsiavioliittojen syntymistä.

Kirkkohallitus antoi tänään oikeusministeriölle lausunnon, jonka mukaan avioliiton ikäraja olisi jatkossa 18 vuotta. Tämä tarkoittaa poikkeuslupamenettelystä luopumista. Suomessa henkilö saavuttaa 18-vuotiaana täyden itsemääräämisoikeuden. Lausunnon mukaan avioliiton ikärajan asettaminen samaksi suojelee alaikäisiä.

Jos poikkeuslupamenettely säilytetään, luvan myöntämiselle pitää Kirkkohallituksen mukaan säätää ehdoton alaikäraja. Alaikärajan tulee olla vähintään 16 vuotta, joka on jo voimassa olevassa rikoslaissa säädetty suojaikärajaksi.

Lausunnossa todetaan, että lapsiavioliittojen ehkäisemiseksi myös ulkomailla solmittujen avioliittojen tunnustamisen edellytyksenä pitäisi olla se, että avioliitto on solmittu 18-vuotiaana. Alaikäraja ulkomailla solmituissa avioliitoissa olisi ehdotuksen mukaan sama kuin Suomessa eli 16 vuotta. Tätä nuorempana solmittu avioliittoa pidettäisiin mitättömänä.

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää:

Kommentoi